Wat is nodig voor samen beslissen

Wat is nodig om samen te kunnen beslissen en hoe ondersteunt BVN patiënten hierbij?

Informatie uitwisselen tussen patiënt en arts

 

Patiënten moeten gerichte en begrijpelijke informatie krijgen van de arts over:

 • de diagnose: wat is borstkanker en wat zijn de kenmerken van hun borstkanker
 • de behandelmogelijkheden inclusief kansen en risico’s, bijwerkingen en late gevolgen
 • het proces van diagnose, uitvoer behandeling en de inrichting van de nazorgfase

Dit gebeurt mondeling en bij voorkeur moet de patiënt het ook kunnen nalezen.

De arts moet goede informatie krijgen van de patiënt over:

 • persoonlijke achtergrond
 • leef- en werkomstandigheden
 • wat iemand belangrijk vindt in zijn of haar leven
 • wensen, verwachtingen, hoop en vrees

Op basis van deze wederzijdse informatie ontstaat een dialoog.

Bij BVN vind je betrouwbare, actuele (medische) informatie:

Campagne

Ter bevordering van samen beslissen sluit BVN aan bij de landelijke campagne “Betere zorg begint met een goed gesprek”.

Vertrouwensrelatie

De basis voor samen beslissen is de bereidheid van arts en patiënt om elkaar beter te leren kennen. Een relatie waarin vertrouwen is met respect voor elkaars kennis en deskundigheid vormt een basis om goede afwegingen te maken. Patiënt en arts zijn beide expert, elk op hun eigen terrein. De patiënt weet waar hij/zij met vragen terecht kan.

Proces en procesbegeleiding

Samen beslissen is een proces waarin de arts/zorgverlener de patiënt uitnodigt en begeleidt. Niet alleen in woorden maar ook in gedrag. Daartoe draagt de arts zorg voor:

 • uitleg aan de patiënt dat er een besluit genomen moet worden en dat hij of zij daar zelf invloed op heeft
 • uitleg aan de patiënt via welke stappen / hoe een besluit tot stand komt en hoeveel tijd daarvoor genomen kan worden
 • aansluiting bij de wens van de patiënt omtrent zijn of haar aandeel in de besluitvorming
 • informatie aan de patiënt over hulpmiddelen die ondersteunend kunnen zijn ter voorbereiding op gesprekken en bij het bepalen van wat het beste bij de patiënt zelf past
 • momenten van rust en ruimte voor de patiënt en ze te stimuleren gesprekken voor te bereiden, zodat de patiënt beter in staat is om informatie op te nemen, om stil te staan bij wat voor hem of haar belangrijk is en om te wikken en te wegen (welke optie past het beste bij mij / mijn leven?)
 • zekerheid en een check bij de patiënt dat het uiteindelijke besluit goed aansluit bij zijn of haar wensen

Diverse initiatieven

Ter bevordering van het proces van samen beslissen ondersteunt BVN ook zorgverleners via verschillende initiatieven.

Eigen regie van de patiënt

Als patiënt heb je zelf een rol in het naar voren brengen van persoonlijke vragen, wensen en zorgen tijdens het proces van samen beslissen. Tijd nemen om stil te staan bij wat belangrijk is, helpt daarbij. Ook het delen van emoties en vragen met naasten helpt. Bewust (tijdelijk) de regie bij een ander leggen is ook regie.

 • BVN heeft B-bewust ontwikkeld om patiënten te stimuleren stil te staan bij eigen (hulp)vragen en voorkeuren en deze in te brengen in gesprekken met hun zorgverleners. Aan de hand van themalijsten met voorbeeldvragen selecteer je de onderwerpen en vragen die voor jou op dat moment belangrijk zijn. Je kunt, desgewenst anoniem, online je eigen checklist aanmaken waarin je deze vragen opslaat. Je kunt je eigen checklist online beheren: printen, mailen, aanpassen en aantekeningen plaatsen. Bij elke themalijst hoort ook een video waarin drie belangrijke vragen over het betreffende thema worden voorgelegd aan een zorgverlener en een ervaringsdeskundige haar persoonlijke verhaal deelt. Van elke themalijst is ook een pdf te downloaden of een papieren versie op te vragen bij BVN.
 • Goede informatie over alle verschillende behandelopties is essentieel. De 3 goede vragen kunnen ook helpen om die informatie te krijgen die jij nodig hebt bij het maken van keuzes.

Tijd en ruimte

Uit bovenstaande punten blijkt dat gevoel van tijd en ruimte voor de patiënt een belangrijke voorwaarde is om de diagnose te kunnen verwerken, stil te staan bij wat belangrijk is, gesprekken voor te bereiden en informatie over de behandelkeuzes te verwerken belangrijk is. Ook het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt vraagt tijd en continuïteit in contact.