Vragen voor een tweede gesprek

Goede informatie over het eigen ziektebeeld is belangrijk, het betrekt je meer bij het verloop van de ziekte en vermindert de angst en onzekerheid rondom de ziekte. Het bevordert ook de communicatie met je arts en kan zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Bij goede persoonlijke voorlichting hoort ook betrokkenheid bij de besluitvorming.

Vragen over de diagnose

 •      Welk type borstkanker heb ik?
 •      Gaat het om één tumor of zijn er meer?
 •      Waar zit de tumor/tumoren? In één borst of aan beide kanten?
 •      Zijn ze agressief?
 •      In welk stadium verkeert de kanker?
 •      Zijn er uitzaaiingen naar de lymfklieren?
 •      Heb ik uitzaaiingen op afstand?
 •      Is mijn borstkanker hormoongevoelig?
 •      Wat is de uitkomst van de HER2/neu-test?

Vragen over symptomen

 • Welke klachten worden daardoor veroorzaakt?
 • Welke lichamelijke klachten kan ik in de nabije toekomst als gevolg van die uitzaaiingen verwachten?

Vragen over behandelingen

 • Welke behandeling is voor mij het meest geschikt?
 • Word ik ziek van de voorgestelde behandeling en wat kan ik daartegen doen?
 • Zijn er ook andere keuzen?
 • Hoe ziet de vervolgbehandeling na de operatie eruit?
 • Kan ik aan wetenschappelijke onderzoeken meedoen?
 • Zijn er speciale leefregels?
 • Kan ik gewoon doorgaan met werken?
 • Hoe lang heb ik bedenktijd om alle behandelopties te overwegen?

Vragen over informatie

 • Kan ik alle informatie over mijn ziektebeeld op schrift of anderszins meekrijgen? Maak je gebruik van een patiëntenwijzer?
 • Ik wil graag een second opinion, wie kun je mij aanraden?
 • Waar kan ik voor verdere vragen terecht?

Vragen over emotie en steun

 • Hoe vertel ik het mijn familie?
 • Hoe vertel ik dit mijn kinderen?
 • Waar kan ik steun vinden?

B-bewust

B-bewust is een keuzehulp waarmee je je eigen checklist kunt samenstellen. B-bewust is er om jou te helpen bij het voorbereiden van gesprekken met je huisarts en (medisch) specialisten. 

Second opinion

Als je arts het behandelvoorstel met je heeft besproken, heb je misschien behoefte aan een tweede deskundige mening. Dit kan je soms meer helderheid geven en je meer zekerheid bieden over alles wat je moet ondergaan. Dit noem je een second opinion.