Thermografie

Thermografie kan niet worden gebruikt als screeningsmethode in het bevolkingsonderzoek borstkanker. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat deze methode daarvoor geschikt is.

Een thermografie laat temperatuur verschillen in de huid zien met behulp van infraroodopnamen. Infrarood kan niet diep door de huid heen dringen. Tumoren zitten dieper in het weefsel. Hierdoor is deze methode niet gevoelig genoeg om tumoren op te sporen, zeker niet in een vroeg stadium. Op het moment dat er een afwijking wordt gevonden met thermografie kan dit bijvoorbeeld ook een ontsteking zijn en geen (beginstadium van) kanker. Dit kan onnodig ongerustheid veroorzaken.

Thermografie niet vergoed

Thermografie wordt niet vergoed door verzekeringsmaatschappijen. Ook niet in het kader van het bevolkingsonderzoek. De kosten van het onderzoek komen voor eigen rekening en kunnen erg hoog zijn.

Alleen de beste methode

In het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt alleen gebruik gemaakt van de beste methode om te screenen op borstkanker. Dit is erg belangrijk omdat het bevolkingsonderzoek wordt aangeboden aan een doelgroep ‘gezonde’ vrouwen. We willen zo veel mogelijk onnodige ongerustheid voorkomen. Tot op dit moment is de mammografie de beste manier om een grote groep vrouwen te onderzoeken op borstkanker (Gezondheidsraad, 2014). Er wordt wel veel onderzoek gedaan naar andere methodes. Bijvoorbeeld naar mogelijk minder pijnlijke manieren om borstkanker te ontdekken. Als de resultaten van deze onderzoeken bekend zijn, zullen we dit via de website laten weten. 

Kan thermografie een mammografie vervangen?

Nee. Een thermografie is geen vervanging voor een mammografie. Thermografie is niet gevoelig genoeg om tumoren op te sporen, zeker niet in een vroeg stadium. Mammografie en thermografie zijn twee verschillende methoden die ook verschillende informatie geven. Omdat thermografie alleen naar de temperatuurverschillen in de huid kijkt, kunnen tumoren hiermee niet ontdekt worden, omdat deze vaak dieper in de borst liggen. Ook kunnen verkalkingen (die een voorstadium van kanker kunnen zijn) niet gevonden worden met thermografie.

Zo worden bij thermografie tumoren en andere verdachte afwijkingen niet direct weergegeven. Het zou eventueel in incidentele gevallen mammografie kunnen aanvullen bij het vinden van verdachte aanwijzingen.  

Meer lezen?

Ga dan naar de website van het RIVM.

Meer vragen?

Mail dan naar communicatie@borstkanker.nl