Steun en hulp bij en na borstkanker

Tijdens de behandeling of in de periode ná borstkanker, kun je behoefte hebben aan steun. Deze steun kan variëren van professionele hulp tot een goed gesprek met vrijwilligers met ervaringsdeskundigheid. Maar er zijn ook inloophuizen of andere centra met gespecialiseerde vormen van hulp.

Wat doet kanker met jou? - Ik ben zo boos (IPSO Najaarscampagne 2013) Gouden Loeki 2013

Ondersteuning, of psychosociale hulp bij het verwerken, al dan niet professioneel, is dan van groot belang. Het is normaal dat je uit balans bent en het is verstandig om niet van jezelf te verwachten dat je alles op eigen kracht verwerkt. Verwerken is hard werken! Tijdens het hele proces, vanaf het moment dat je je afvraagt of je borstkanker hebt tot je herstelfase, kun je steun van veel mensen goed gebruiken. Je eventuele partner, familie en vrienden, collega's, lotgenoten, en ook van medisch en psychosociale behandelaars. Die behoefte aan steun verschilt per persoon en per fase van het ziekteproces waarin je je bevindt.

Ervaringsdeskundigen

De vrijwilligers van Borstkankervereniging Nederland zijn deskundig door hun eigen ervaringen. Zij kunnen je met praktische informatie en emotionele steun bijstaan. Bijvoorbeeld als je keuzes moet maken voor een bepaalde behandeling. In het contact met elkaar ervaren mensen dat zij niet de enigen zijn die bepaalde angsten of twijfels hebben. Dit kan een hele opluchting zijn.

Inloophuizen

Overal in Nederland zijn zogeheten inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten gevestigd. Hier vind je een overzicht IPSO Inloophuizen. IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland. In een inloophuis kun je zonder verwijzing terecht voor informatie en voorlichting en voor het delen van ervaringen met lotgenoten die te maken hebben met kanker. Je kunt er betrokkenheid en rust vinden of themabijeenkomsten bijwonen.

Aandacht

Ook kun je in inloophuizen deelnemen aan gespreksgroepen, cursussen, inloopmeditaties en creatief werken. Getrainde vrijwilligers, gastvrouwen en gastheren, bieden je een persoonlijk gesprek, een luisterend oor, betrokkenheid en aandacht. Aan deze vormen van steun zijn meestal geen kosten verbonden.

Persoonlijke ondersteuning

In een aantal inloophuizen is ook professionele ondersteuning (individueel of in groepen) mogelijk door een psycholoog of een maatschappelijk werker. Deze begeleiding wordt meestal (gedeeltelijk) vergoed door de ziektekostenverzekeraars. De inloophuizen zijn totstandgekomen door particuliere initiatieven. Zij krijgen geen overheidssubsidie en zijn geheel afhankelijk van fondsenwervingsactiviteiten, donaties, sponsoring, schenkingen en legaten.

Professionele begeleiding

Voor professionele psychosociale begeleiding kun je in eerste instantie terecht bij het medisch maatschappelijk werk of de psycholoog in het ziekenhuis waar je behandeld wordt. Als de behandeling is afgerond en je alleen nog voor periodieke controles in het ziekenhuis komt, kun je via de huisarts een verwijzing voor psychosociale oncologische hulp vragen naar een zelfstandig werkend eerstelijnspsycholoog of een gz-psycholoog

Gespecialiseerde centra

Verspreid in Nederland zijn er gespecialiseerde centra die zich richten op de begeleiding en ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten. Deze begeleiding kan individueel of in groepsverband plaatsvinden.

Als je aandacht schenkt aan wat je is overkomen, ruimte maakt om je emoties te uiten en je angsten onder ogen durft te zien, leer je vooral om deze emoties niet meer weg te stoppen. Samen met een begeleider kijk je naar wat er bij jou van binnen leeft, wat pijnlijk is, waar je om wilt huilen en wat je mist. Daardoor kun je erkennen dat je verdriet hebt. Kun je je verliezen onder ogen zien en het besef toelaten dat de veranderingen blijvend zijn. Door je gevoelens daarover te uiten en daarmee opnieuw te beleven, komt er orde in de chaos en ruimte om een nieuw evenwicht te vinden.

Helen Dowling Instituut

Het Helen Dowling Instituut biedt elk jaar psychosociale begeleiding aan honderden mensen met kanker en hun naasten. Zowel individueel als in groepen. De psychosociale begeleiding kan u helpen aan de nieuwe levenssituatie aan te passen. De begeleiding komt nooit in de plaats van de medische behandeling, maar is gericht op de emotionele, psychologische en relationele gevolgen van uw ziekte. Zie voor meer info: www.hdi.nl

Verwijsgids

Op de Verwijsgids Kanker vind je psycho-oncologische centra bij jou in de buurt.

Begeleiding vergoed?

Op dit moment worden deze vormen van professionele psychosociale begeleiding door steeds meer ziektekostenverzekeraars (geheel of gedeeltelijk) vergoed. Er wordt nog stevig onderhandeld om de psychosociale oncologische zorg in het basispakket van het nieuwe zorgstelsel op te nemen, maar daar zijn nog geen beslissingen over genomen. Zo is in 2018 onder andere de Pilot Aanpassingsstoornissen opgezet. Lees hier meer over de pilot. Vraag de vergoeding altijd bij je eigen verzekering na, dan kom je niet voor verrassingen te staan.

Steun voor naasten

Kijk hier voor algemene informatie over steun bij naasten.

Als genezing niet meer mogelijk is. Als je niet meer beter wordt, is het fijn om gespecialiseerde steun en hulp te krijgen. Er zijn diverse organisaties waarbij je hiervoor terecht kunt.