Wetenschappelijk onderzoek (trials) borstkanker

Wetenschappelijk onderzoek (ook wel studies of trials genoemd) draagt bij aan de vooruitgang van de kennis op het gebied van (borstkanker)zorg. Het gaat om het testen van bestaande of nieuwe middelen, technieken, methoden of behandelingen zoals medicijnen, operatietechnieken of bestralingsmethode. Soms kun je meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek. Overleg met je zorgverlener wat het in jouw situatie betekent en neem de tijd om zelf een goede afweging te maken of je wel of niet mee wilt doen. Als je zelf een onderzoek hebt gevonden waar je aan mee wil doen, dan kun je dit aangeven bij je arts. Zonodig word je doorverwezen naar het ziekenhuis waar het onderzoek wordt uitgevoerd. 

Wat vindt BVN van wetenschappelijk onderzoek

Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek?

Er zijn twee soorten medisch onderzoek. Als je gezondheidsklachten hebt, ga je voor onderzoek naar een arts. Er wordt een onderzoek gedaan om de oorzaak van de klachten op te sporen, dit heet diagnostisch onderzoek. Het doel hiervan is om vast te stellen wat je mankeert.

Het tweede soort onderzoek is medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is niet in de eerste plaats bedoeld om je beter te maken, maar is bedoeld om:

  1. Betere behandelingen voor ziekten te vinden. Voorbeelden: een beter middel tegen hoofdpijn, een nieuwe hartklep, hulp bij een depressie.
  2. Meer over een ziekte te weten komen. Voorbeelden: Wat is de rol van het immuunsysteem bij uitzaaiingen? Krijg je van drop een hoge bloeddruk? Wat is de oorzaak van ADHD?
  3. Een ziekte opsporen (preventie). Voorbeeld: hoe kunnen we borstkanker eerder opsporen? Kun je Parkinson al vroeg herkennen?

Als je meedoet aan medisch-wetenschappelijk onderzoek (ook wel trials genoemd), word je proefpersoon. Afhankelijk van de fase van het onderzoek doen óf gezonde proefpersonen óf patiënten mee aan het onderzoek. Bij onderzoek naar kanker doen nooit gezonde proefpersonen mee, maar alleen maar patiënten. Tijdens het onderzoek worden er gegevens verzameld, bijvoorbeeld de respons op een behandeling, lichaamstemperatuur of bloedwaarden. Soms moet je ook iets doen, bijvoorbeeld een dagboek bijhouden, testen maken op de computer of aangeven hoe je je voelt. Dat hangt af van het onderzoek.

Meedoen aan onderzoek?

Overweeg je mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek? We adviseren je dit dossier goed door te lezen en te overleggen met je arts.