Verzekeren bij borstkanker

(Ex-) borstkankerpatiënten stuiten regelmatig op problemen als zij zich willen verzekeren. Hierbij gaat het om verzekeringen waarbij de verzekeraar door de gezondheid van de verzekerde een verhoogd risico tot uitkering loopt. Dit leidt tot premieverhogingen, beperkte dekking of zelfs weigering van de verzekering. Wat zijn je rechten en plichten? Wat mag de verzekeraar vragen en wat moet je melden?