Roze lintje

Borstkankervereniging Nederland (BVN) kent jaarlijks (begin juli) het roze lintje toe aan ziekenhuizen die voldoen aan de criteria voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Via deze criteria meten we de ervaringen van patiënten. Het Roze lintje is dan ook geen medisch keurmerk.

Het roze lintje staat voor patiëntgerichte borstkankerzorg vanuit het perspectief van BVN. BVN heeft een lijst met criteria opgesteld die belangrijk zijn voor de patiënt. In de Monitor Borstkankerzorg zijn de ziekenhuizen die voldoen aan deze criteria met een roze lintje gemarkeerd. Het lintje is bedoeld als ondersteunende informatie voor (mogelijke) patiënten, hun relaties en hun huisartsen.

Borstkankervereniging Nederland geeft dus geen medisch keurmerk aan ziekenhuizen. Jaarlijks wordt op basis van de beschikbare informatie opnieuw bekeken welke ziekenhuizen in aanmerking komen voor een lintje.

Het doel van het roze lintje

Het optimaliseren van patiëntgerichte borstkankerzorg. BVN wil ziekenhuizen belonen die aan onze criteria voldoen. We willen ziekenhuizen die nog niet voldoen prikkelen om verbeteracties in te zetten. We willen mede op basis van het lintje onze achterban informeren via de Monitor Borstkankerzorg.

Laatste update: 3 juli 2018