Triple negatieve borstkanker

Bij deze vorm van borstkanker heeft de tumor geen receptoren (ontvangers) voor oestrogeen (ER) en progesteron (PR) en ontbreekt ook het eiwit HER2*. Door het ontbreken hiervan spreekt men van triple negatieve borstkanker. Oftewel: drie keer negatief.

Een behandeling met hormoontherapie of trastuzumab (Herceptin) maakt juist gebruik van deze receptoren en eiwitten en is bij triple negatieve borstkanker daarom niet zinvol.

Triple negatieve borstkanker komt voor bij 15 - 20% van alle borstkankerpatiënten. De gemiddelde leeftijd van deze patiënten is lager dan bij andere vormen van borstkanker, deze ligt namelijk in de leeftijd van vóór de menopauze. Mensen van Afro- en Latijns- Amerikaanse afkomst hebben minder kans op borstkanker. Maar als ze borstkanker krijgen, is de kans groter dat ze triple negatieve borstkanker krijgen.

Mensen met een BRCA1-mutatie die borstkanker krijgen, hebben heel vaak een triple negatieve tumor. Bij een BRCA2-mutatie is de tumor veel minder vaak triple negatief en kan die ook hormoongevoelig en HER2 positief zijn. Gemiddeld heeft een derde van de patiënten met triple negatieve borstkanker een mutatie in een van de twee BRCA-genen.

Het is nog niet bekend waarom bepaalde patiënten deze vorm van kanker krijgen. Daarom wordt er momenteel veel onderzoek gedaan naar deze ziekte. Triple negatieve borstkanker groeit vaak sneller en agressiever dan hormoongevoelige borstkanker. In de eerste jaren na de diagnose komt triple negatieve borstkanker daarom vaker terug ondanks alle behandelingen. Maar als er na zeven jaar geen uitzaaiingen of lokale terugkeer van de ziekte is, dan is de patiënt vrijwel zeker genezen. Terwijl hormoongevoelige borstkanker tot wel 10-20 jaar na de diagnose kan blijven terugkeren. Op de lange duur kan de prognose van triple negatieve borstkanker daarom soms beter zijn dan van hormoongevoelige borstkanker.

Binnen de groep triple negatieve borstkanker zijn weer verschillende subtypes te onderscheiden, zoals medullaire en metaplastische tumoren. Voor vragen over deze relatief zeldzame subtypes is het goed om in gesprek te gaan met je eigen arts.

* HER2: Humaan Epidermale groeifactor Receptor 2

Kenmerken

 • De receptoren voor oestrogeen, progesteron en HER2/neu ontbreken, de tumor is daar dus ongevoelig voor
 • De cellen van de tumor groeien vaak sneller dan bij hormoongevoelige borstkanker
 • De cellen lijken vaak weinig op gezonde borstcellen (graad 3 binnen de schaal van 1 tot 3)
 • Als de borstkanker uitzaait, dan is de tijdspanne waarin dat gebeurt korter dan bij andere vormen van borstkanker
 • Triple negatieve borstkanker verloopt het meest agressief in de eerste drie jaar. Maar als er na zeven jaar nog geen uitzaaiingen zijn, is de patiënt vrijwel zeker genezen
 • Als standaardbehandeling wordt een operatie en vaak chemotherapie en bestraling ingezet
 • De standaardchemotherapie bestaat op dit moment uit een combinatie van drie middelen: (epi-) adriamycine, cyclofosfamide en paclitaxel of docetaxel; soms wordt 5-fluorouracil als vierde middel toegevoegd
 • Triple negatieve borstkanker komt relatief vaak voor bij jonge vrouwen, bij vrouwen van Afro- en Latijns- Amerikaanse afkomst en vrouwen met een BRCA-1 mutatie

De cijfers

 • Meer dan 14.000* mensen krijgen per jaar invasieve borstkanker
 • 15 tot 20% daarvan krijgt triple negatieve borstkanker, dat zijn zo’n 2.100 tot 2.800 mensen per jaar
 • 30 tot 40% van die groep (630 tot 1120 mensen) is erfelijk belast; zij hebben een mutatie in een BRCA- gen. Triple negatieve borstkanker komt vaker voor bij een BRCA1- mutatie dan bij een BRCA2- mutatie
 • Ongeveer 80% van de triple negatieve tumoren heeft een ongunstige gradering (3 op een schaal van 1-3)
 • Bij ongeveer 50% van de triple negatieve tumoren werkt een bepaald DNA- reparatiemechanisme niet (homologe recombinatiedeficiëntie, HRD)

*Bron: www.cijfersoverkanker.nl 

Geen reguliere behandeling

Behandeling bij triple negatieve borstkanker

De behandeling bij triple negatieve borstkanker is een operatie en, indien nodig, aanvullende chemotherapie en bestraling. Indien de tumor is uitgezaaid naar de okselklier, wordt vrijwel altijd chemotherapie geadviseerd. Ook bepalend voor de keuze om chemotherapie te geven zijn de grootte van de tumor, de gradering, de leeftijd en de conditie van de patiënt.

De standaardchemotherapie bij triple negatieve borstkanker bestaat uit een combinatie van drie middelen: (epi-) adriamycine, cyclofosfamide en paclitaxel of docetaxel. Als vierde middel wordt ook nog wel 5-fluorouracil gegeven.

Wanneer de tumor te groot is voor een borstsparende operatie, wordt chemotherapie vaak ingezet vóór de operatie (neoadjuvant). Het effect van de chemotherapie op de tumor kan dan ook beter worden beoordeeld. Als de tumor kleiner wordt, slaat de chemotherapie aan. Zo niet, dan kan er gekozen worden voor een andere vorm van chemotherapie.

Op veel borstkankercellen zitten net als op gezonde borstcellen receptoren. Deze receptoren, eiwitten, ontvangen boodschappen van de hormonen oestrogeen en progesteron over hoe ze moeten groeien en hoe ze moeten functioneren. Op sommige borstkankercellen ontvangen daarnaast HER2 receptoren instructies om te groeien. Met teveel HER2 receptoren groeien en delen borstkankercellen te snel.

De meeste vormen van borstkanker worden behandeld met geneesmiddelen die aangrijpen op de genoemde receptoren. Bij triple negatieve borstkanker heeft de tumor geen receptoren voor de hormonen oestrogeen, progesteron en geen HER2 receptor, waardoor deze gerichte behandelingen niet mogelijk zijn.

Behandeling bij uitzaaiingen

Wanneer borstkanker is uitgezaaid naar andere organen is een genezende behandeling meestal niet meer mogelijk. Het doel van de behandeling bij uitzaaiing is dan ook om de patiënt zo lang mogelijk in goede conditie te laten leven. Of behandeling van de uitzaaiingen met operatie en/of radiotherapie in sommige gevallen nuttig is, wordt op dit moment onderzocht.

In gesprek met je arts

Het is verstandig om met je arts alle mogelijke behandelingen goed te bespreken. In overleg kun je ook kijken of je mee kunt doen aan één van de lopende onderzoeken die in het behandelcentrum of eventueel in andere ziekenhuizen beschikbaar zijn. Zie voor meer informatie daarover de pagina ‘onderzoek’. 

Monitor Borstkankerzorg

Wanneer je een gemotiveerde keuze wilt maken voor een behandelcentrum, kun je gebruik maken van de monitor Borstkankerzorg. In de monitor Borstkankerzorg combineren we de ervaringen van patiënten met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen.

Verloop van de ziekte

Triple negatieve borstkanker verloopt het meest agressief in de eerste drie jaar. De tumor groeit sneller, er is eerder kans op uitzaaiing en de kans op herhaling is in deze eerste jaren groter. Dit komt doordat triple negatieve borstkanker in tegenstelling tot hormoongevoelige borstkanker veel minder de mogelijkheid heeft om zich in slapende toestand in het lichaam op te houden en daarna pas weer actief te worden. Maar als na zeven jaar nog steeds geen uitzaaiingen of recidieven zijn, is de patiënt vrijwel zeker genezen.

Prognose en perspectief

Triple negatieve borstkanker heeft door het agressieve verloop van de ziekte in de eerste zeven jaar een slechte prognose. Maar als er dan geen uitzaaiingen zijn, is de patiënt vrijwel zeker genezen, terwijl hormoongevoelige borstkanker tot wel 10-20 jaar na de diagnose kan blijven terugkeren.

Op de lange duur kan de prognose van triple negatieve borstkanker daarom soms beter zijn dan van hormoongevoelige borstkanker. Wanneer er wel uitzaaiingen zijn, is een genezende behandeling vaak niet meer mogelijk. De behandeling is er dan vooral op gericht de patiënt zo lang mogelijk in goede conditie te laten leven.

Erfelijke belasting

Wanneer je (triple negatieve) borstkanker hebt, is het mogelijk dat je erfelijk belast bent. Mocht je daar meer over willen weten, dan kun je terecht op de volgende websites:

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek bij triple negatieve borstkanker

Soms kun je meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Het gaat dan om het testen van bestaande of nieuwe middelen, technieken, methoden of behandelingen zoals medicijnen, operatietechnieken of bestralingsmethode. Overweeg je om deel te nemen aan één van de lopende onderzoeken?
Bekijk hier het actuele overzicht van onderzoek bij borstkanker >

Informatie

Meer lezen

Wil je meer lezen over triple negatieve borstkanker of wil je de ervaringen van andere patiënten weten? Lees hier het artikel 'Triple-negatieve borstkanker' in Blad B (B9 december 2013). 

Blogs

 • Blog van Monica (50), moeder van twee kinderen, heeft triple negatieve borstkanker. Zij noemt het ‘drie keer niks’ 
 • Blog van Patricia Prijatel, gezondheidsjournaliste die onderzoek deed naar Triple negatieve borstkanker

Boek

In Surviving triple-negative breast cancer geeft gezondheidsjournalist Patricia Prijatel op onderzoek gebaseerde informatie over de achtergrond van triple negatieve borstkanker, de rol van genetica, familiegeschiedenis en ras en verschillende behandelmogelijkheden.

Surviving triple- negative breast cancer | Patricia Prijatel | Engelstalig | ISBN 0195387627 | € 26,99 | 

Gids

De organisatie Living Beyond Breast Cancer (VS) maakte samen de Triple Negative Breast Cancer Foundation een gids over triple-negatieve borstkanker. De gids biedt nuttige informatie over feiten, risicofactoren, (na-) behandelingen, het omgaan met emoties, ervaringen van anderen en tips van professionals. Je kunt de (Engelstalige) gids gratis downloaden.

Websites

 • www.lbbc.org | download “Guide to understanding triple negative breast cancer”
 • www.breastcancer.org | Amerikaanse website over (triple negatieve) borstkanker
 • www.brca.nl | over erfelijke borstkanker
 • www.lbbc.org | Amerikaanse website over (triple negatieve) borstkanker

Bronnen

 • Artikel B | Triple negatieve borstkanker | door Martine de Wijs m.m.v. prof. dr. Sabine Linn en dr. Gabe Sonke.
 • Breastcancer.org (VS): www.breastcancer.org
 • Living Beyond Breast Cancer (VS): www.lbbc.org