trastuzumab-emtansine (T-DM1, Kadcyla®)

Eind 2013 heeft de Europese Commissie Trastuzumab-emtansine (ook genoemd T-DM1, merknaam Kadcyla®) goedgekeurd voor gebruik bij patiënten met uitgezaaide HER2-positieve borstkanker die eerder al trastuzumab (merknaam Herceptin®) en een taxaan hebben gekregen.

De landelijke richtlijn over borstkanker (versie juli 2018) beveelt het gebruik van T-DM1 aan voor patiënten die op eerdere therapie niet langer reageren. Het is een middel voor de behandeling in tweede lijn van HER2-positieve gemetastaseerde ziekte.

Hoe werkt T-DM1?

T-DM1 wordt gegeven als monotherapie, dus niet in combinatie met een ander medicijn. Het is namelijk zelf al een combinatie van twee medicijnen; Trastuzumab en emtansine.

Trastuzumab is een monoklonaal antilichaam (een type eiwit) dat zich bindt aan HER2. Als het trastuzumab-deel van T-DM1 aan een cel gebonden is, kan emtansine (het andere onderdeel van T-DM1) de cel in. Emtansine is een toxische stof die kankercellen doodt wanneer deze zich proberen te delen. Emtansine doet dit door het inwendige ‘skelet’ van de cel te verstoren, waardoor de cellen zich niet meer goed kunnen opbouwen wanneer ze delen. Hierdoor zal de cel dood gaan en opgeruimd worden.

Chemotherapie maakt normaal gesproken geen onderscheid tussen kankercellen en gezonde cellen. Maar omdat het chemotherapie-deel (emtansine) in T-DM1 verbonden is aan het trastuzumab-deel, wordt emtansine vooral naar de kankercel gebracht, en veel minder naar de gezonde cellen. Hierdoor zal T-DM1 voornamelijk kankercellen doden, en de gezonde cellen met rust laten.

Hoe wordt T-DM1 gegeven?

T-DM1 wordt driewekelijks toegediend via een infuus in de ader. Dit infuus duurt de eerste keer 90 minuten, en daarna word je nog eens 90 minuten gecontroleerd op eventuele reacties op het middel.

Als het infuus goed verdragen wordt door de patiënt mogen volgende behandelingen in 30 minuten gegeven worden. Daarna blijf je nog 30 minuten voor controles. De behandeling zal doorgaan tot de ziekte verergert of tot de bijwerkingen niet meer te verdragen zijn.

Effectiviteit

De werkzaamheid van de T-DM1 werd onderzocht in de EMILIA-studie: het effect van T-DM1 werd vergeleken met het effect van capecitabine (chemotherapie in tabletvorm) en lapatinib (HER2-gerichte therapie in tabletvorm). Deze studie heeft laten zien dat T-DM1 de verergering van de ziekte duidelijk vertraagt en de overleving verlengt.

Met capecitabine/lapatinib groeide bij de helft van de patiënten de borstkanker na 6,4 maanden weer verder, en was de helft van de patiënten na 25,1 maanden in leven. Met T-DM1 groeide bij de helft van de patiënten de borstkanker na 9,6 maanden weer verder en was de helft van de patiënten na 30,9 maanden nog in leven. 

Bijwerkingen

De meest voorkomende ernstige bijwerkingen die tot nu toe bekend zijn van T-DM1 zijn onder andere koorts, verlaagd aantal bloedplaatjes, braken, buikpijn, misselijkheid, constipatie (verstopping), diarree, kortademigheid en longontsteking.

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum (Lareb) bewaakt de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins in heel Nederland. Hier kun je de bekende bijwerkingen van T-DM1 bekijken (externe link) of een bijwerking melden.

Meer lezen

  • Goedkeuring van de Europese Commissie van Trastuzumab-emtansine (T-DM1, merknaam Kadcyla®)
  • Bijsluiter Trastuzumab-emtansine (T-DM1, merknaam Kadcyla®)