Trainingsmateriaal

De presentaties en materialen die gebruikt worden op deze trainingsdagen, kun je op deze pagina terug vinden.

BVN lezingen

Lezingen angst door borstkanker - ALV 25 mei 2019 >

Hartproblemen bij mensen met borstkanker - ALV 26 mei 2018 >

Effect van borstkankerbehandelingen op het brein - ALV 26 mei 2018 >

BVN trainingen

 

Studiedag 23 maart 2019

De studiedag voor BVN vrijwilligers op 23 maart stond in het teken van ‘We gaan het samen ZELF doen’. Vrijwilligers leerden hoe ze lotgenoten kunnen helpen om grip te krijgen op hun leven, behandeling en gevolgen daarvan en hoe ze aan zorgverleners uitleggen hoe belangrijk dit voor borstkankerpatiënten is. De dag was ontwikkeld door de expertgroep ‘Eigen regie en samen beslissen’, in samenwerking met Borstkankervereniging Nederland en trainers van En plein public. Hieronder staan de presentaties die tijdens de studiedag zijn gegeven.

Ochtendpresentatie studiedag 23 maart 2019 >

Presentatie over keuzehulpen >

Workshop Eigen regie... Hoe dan?! >

Workshop In gesprek met zorgverleners over Samen beslissen >

Overige trainingen

Internationale ontwikkelingen borstkankerzorg  - 7 april 2017 >

Samen beslissen en eigen regie - 16 september 2016 >

Congressen

BVN is vaak aanwezig en actief op (inter)nationale congressen. Op deze manier komen we direct in contact met onze achterban, (ex-)patiënten en zorgprofessionals. Het geeft ons gelegenheid om vanuit patiëntenperspectief kennis en inzichten te delen met zorgprofessionals. Daarnaast vinden we het, in het kader van scholing, ontzettend belangrijk dat actieve leden en medewerkers congressen bezoeken. 

Ga naar het overzicht en de verslagen van (inter)nationale congressen >