Trainingsdagen

De presentaties en materialen die gebruikt worden op deze trainingsdagen, kun je op deze pagina terug vinden.

BVN trainingen

Internationale ontwikkelingen borstkankerzorg  - 7 april 2017

Samen beslissen en eigen regie - 16 september 2016

Congressen

BVN is vaak aanwezig en actief op (inter)nationale congressen. Op deze manier komen we direct in contact met onze achterban, (ex-)patiënten en zorgprofessionals. Het geeft ons gelegenheid om vanuit patiëntenperspectief kennis en inzichten te delen met zorgprofessionals. Daarnaast vinden we het, in het kader van scholing, ontzettend belangrijk dat actieve leden en medewerkers congressen bezoeken. 

Hier vind je het overzicht en de verslagen van (inter)nationale congressen waar BVN naartoe gaat.