Time-out

Dit is de leeromgeving voor het project 'Implementatie time-out en gedeelde besluitvorming bij borstkanker'. Deze omgeving is bedoeld voor de zorgverleners die deelnemen aan het project. 

Opdrachtgevers van het project zijn het SAG-fonds (Zilveren Kruis) en het Ministerie van VWS en er zijn verschillende partners, waaronder NFK en BVN, die vanuit een vast projectteam ziekenhuizen ondersteunen bij het verbeteren van de toepassing van gedeelde besluitvorming. Er wordt in deze ziekenhuizen samengewerkt met alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van borstkankerpatiënten. In de eerste fase waren dat 6 ziekenhuizen in de regio Utrecht. De tweede fase is begin 2018 van start gegaan met 5 ziekenhuizen in de regio's boven Amsterdam en Eindhoven. 

Mensen met borstkanker moeten belangrijke beslissingen nemen op het gebied van diagnostiek, behandeling en nazorg. Vaak ontbreekt het aan tijd om een goede beslissing te nemen tussen de verschillende opties. Dit project helpt  zorgverleners om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat samen met de patiënt (en naasten) zo goed mogelijk beslissingen worden genomen. Bovendien vindt onderzoek plaats om de resultaten van het project en de geleerde lessen aan anderen te kunnen overdragen.

Contactgegevens

overzicht projectgroepleden

Haske van Veenendaal haskevanveenendaal@gmail.com
Helene Voogdt (fase 1)

Esther van Weele (fase 2)

hrvoogdt@gmail.com

esther@vestalia.nl

Ella Visserman e.visserman@nfk.nl
Jannie Oskam jannieoskam@ziggo.nl
Maaike Schuurman schuurman@borstkanker.nl