Time-out

Dit is een leeromgeving voor het project “time-out en gedeelde besluitvorming bij borstkanker’. Het gaat om een project van verschillende partners en 6 ziekenhuizen in de Utrechtse regio. Mensen met borstkanker moeten belangrijke beslissingen nemen op het gebied van diagnostiek, behandeling en nazorg. Vaak ontbreekt het aan tijd om een goede beslissing te nemen tussen de verschillende opties. Dit project probeert ziekenhuizen te helpen om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat samen met de patiënt (en naasten) zo goed mogelijk beslissingen worden genomen.

Deze omgeving is bedoeld voor de zorgverleners die deelnemen aan het project en is nu als pagina op borstkanker.nl ondergebracht. Voor andere geïnteresseerden is er een nieuwsbrief. Bovendien vindt onderzoek plaats om de resultaten van het project en de geleerde lessen aan anderen te kunnen overdragen. Opdrachtgevers zijn het SAG-fonds (Zilveren Kruis) en het Ministerie van VWS.