Studies bij ouderen

TOP studie

Lees hier meer over in blad B van december 2016

FOCUS op Keuze studie van het LUMC

Ondanks het feit dat ongeveer 40% van alle borstkankerpatiënten ouders is dan 65 jaar, was er tot voor kort vrij weinig bekend over de voorkeuren van oudere borstkankerpatiënten over de behandeling. De FOCUS op Keuze-studie onderzocht of oudere patiënten andere redenen hebben dan patiënten jonger dan 65 jaar om te kiezen voor een borstsparende operatie of een borstamputatie. Ook onderzocht men de verschillen in de bereidheid van jongere en oudere patiënten om chemotherapie of hormoontherapie te ondergaan. Verder ging men na in hoeverre jongere en oudere patiënten betrokken willen worden bij beslissingen over hun behandeling en hoeveel informatie zij wensen te ontvangen.

Uit de studie blijkt dat oudere vrouwen vaker aanvullende chemotherapie en hormoontherapie weigeren dan jongere vrouwen. Redenen om niet voor chemotherapie te kiezen verschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Jongere deelnemers noemen bijwerkingen als belangrijkste reden om niet voor chemotherapie te kiezen, ouderen noemen daarnaast ook het behouden van hun onafhankelijkheid en de huidige kwaliteit van leven als redenen om niet voor chemotherapie te kiezen.

Toch blijkt ongeveer 60% van de ouderen met borstkanker een vervolgbehandeling wel de moeite waard te vinden. Jongere en oudere deelnemers noemden dezelfde redenen om wel voor een vervolgbehandeling te kiezen, bijvoorbeeld willen overleven/geen terugkeer van de ziekte  krijgen.

Wanneer gevraagd werd hoeveel winst de behandeling met chemotherapie of hormoontherapie zou moeten opleveren, hoe lang de uitstel van de terugkeer van de ziekte minimaal moest zijn om op te wegen tegen de bijwerkingen van de behandeling, bleken er geen verschillen te zijn tussen oudere en jongere vrouwen. Verder toonde het onderzoek dat zowel jongere als oudere deelnemers over het algemeen graag betrokken willen worden bij het nemen van een beslissing over de behandeling. 

Meer informatie 

Rapport Ouderen en borstkanker

BVN heeft onderzocht wat zij voor ouderen met borstkanker kan betekenen. Het blijkt dat ouderen over het algemeen het gevoel hebben dat zij zelf de keuze maken voor hun behandeling. Daarbij zoeken zij ook zelf naar informatie, steeds vaker op internet. Ook de folders en de sites van KWF en BVN worden geraadpleegd.

BijlageGrootte
PDF icon Rapport_Ouderen_en_Borstkank.pdf1.05 MB

Rapport Ouderen en borstkanker