Standpunt BVN omtrent biosimilars

BVN is zich bewust van de almaar stijgende kosten van medicijngebruik voor de behandeling van kanker (440 miljoen 2010, 550 miljoen 2013, 700 miljoen in 2015). Doelmatige inzet van medicijnen kan ruimte bieden om nieuwe middelen met meerwaarde in de toekomst voor patiënten toegankelijk te houden. Biosimilars kunnen hierbij een rol spelen. Dit jaar (2018) komt er voor het eerst een biosimilar op de markt voor Herceptin® (trastuzumab).

Onderstaande aandachtpunten vindt BVN hierbij van belang

  1. BVN is voorstander van het gebruik van het meest doelmatige biologische medicijn (origineel of biosimilar) bij patiënten, die nog niet eerder met dit middel behandeld zijn (de nieuwe patiënten).
  2. Wanneer patiënten voor langere tijd behandeld worden, kan een overstap overwogen worden (om medische dan wel niet medische redenen). Dit kan echter alléén nadat dit zorgvuldig met de patiënt besproken is, en gekeken is wat de overstap voor de patiënt betekent.
  3. De patiënt moet goed gevolgd worden om eventueel veranderende effecten en bijwerkingen tijdig te detecteren en te registreren.
  4. Voor alle patiënten behandeld met biologische medicijnen geldt dat productnaam, stofnaam en batchnummer voor iedere toediening vastgelegd moet worden in het patiëntendossier.

Meer weten

Nieuwsbericht Biosimilars nu ook voor de behandelng van borstkanker >

Video-opnamen van de BVN/NFK presentatie tijdens het congres over biosimilar >

laatste update van dit standpunt: 11 juli 2018