Somberheid en depressie bij borstkanker

Als je met kanker te maken krijgt, is het helemaal niet verwonderlijk dat je verdrietig of boos bent. Deze gevoelens komen en gaan meestal. Maar soms kom je in een spiraal naar beneden terecht. Je wordt lusteloos, hebt nergens meer zin in, komt niet meer in bewegin en kunt de energie niet meer opbrengen om je zorgen met anderen te delen. Dan is de kans groot dat je een depressie hebt.

Behandeling met hormonale therapie bij borstkanker kan depressieve klachten veroorzaken of al aanwezige klachten versterken. Een depressie is meer dan een tijdelijke somberheid. Een depressie is een ziekte, die grote gevolgen kan hebben. Sommige mensen zijn er vatbaarder voor dan anderen. Inmiddels is duidelijk dat er ook lichamelijke oorzaken zijn aan te wijzen voor een depressie. Die hebben te maken met de stofwisseling in je hersenen. Hormonale therapie kan verstoringen in die stofwisseling veroorzaken, waardoor je depressief wordt.

Een depressie is vaak goed te behandelen, door gesprekken met een deskundige hulpverlener en zo nodig met medicijnen (antidepressiva). Bespreek met je arts of een verwijzing met een hulpverlener voor jou uitkomst biedt.

Als je je fitter voelt, wordt je minder snel depressief. Daarom is het belangrijk om zo goed mogelijk in conditie te blijven. 

Lees hier meer over in het dossier beweging >>