Seks in je gesprek

Voor vrouwen en mannen met borstkanker leek seksualiteit lange tijd geen issue, eerst overleven. Nu borstkanker steeds beter te behandelen is, is de kwaliteit van leven vaker onderwerp in de spreekkamer. Seksualiteit en intimiteit maken daar onmiskenbaar deel van uit. Maar hoe breng je iemands seksleven ter sprake als onderdeel van goede borstkankerzorg? De toolbox Roze Olifant helpt zorgverleners dit beter en gemakkelijker te bespreken.

De Roze Olifant is een samenwerkingsproject van de werkgroep 'Seks in je gesprek', gevormd door vertegenwoordigers van Borstkankervereniging Nederland (BVN), Sick and Sex, zorgverleners die passie hebben voor het onderwerp en Pfizer.

Betrokkenheid BVN

BVN is al langere tijd bezig om de kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten op gebied van seksualiteit en intimiteit te verbeteren. In 2017 stelden we via B-force aan borstkankerpatiënten de vraag 'Wat zijn jouw ervaringen met borstkanker en seksualiteit?'. Hieruit bleek dat 63% van de patiënten lichamelijke klachten/problemen ervaart omtrent seksualiteit vanwege borstkanker en 36% psychische klachten. Naar aanleiding van deze resultaten hebben we de folder Seksualiteit bij borstkanker ontwikkeld. Deze folder hebben we samen met een poster verspreid in alle ziekenhuizen en onder onze leden.

Verspreiding toolbox

Inmiddels hebben we een pilot van de toolbox Roze Olifant in één ziekenhuis uitgevoerd. De toolbox helpt borstkankerteams om het thema Seksualiteit & Intimiteit beter en gemakkelijker op tafel te leggen. Vanaf 12 november kan de toolbox worden aangevraagd door alle ziekenhuizen, waarna wij met deze ziekenhuizen in gesprek gaan. Dat doen we samen met onze patient advocates.

Op dinsdag 19 november is er tijdens de V&VN Oncologiedagen een avondsymposium over seksualiteit en intimiteit in de spreekkamer. Belangenbehartiger Mirjam Velting geeft namens BVN een presentatie over Seks in je gesprek vanuit het patiëntenperspectief. Daarnaast wordt het project Roze Olifant ook gepresenteerd. Bekijk hier het programma van het avondsymposium.

Deelnemen

Wil je als borstkankerteam aan de slag met het thema Seksualiteit & Intimiteit? Op de website www.seksinjegesprek.nl staat meer informatie over hoe je als ziekenhuis aan dit project kan deelnemen.

Meer informatie

Naast de folder Seksualiteit bij borstkanker hebben we ook veel informatie over seksualiteit en intimiteit op onze website staan. Bekijk hier het dossier Seksualiteit

Ook is er voor patiënten de B-bewust checklist Seksualiteit en intimiteit, om beter voorbereid te zijn tijdens de gesprekken met hun zorgverlener.