Samen beslissen

Hoe kun je weten wat goed is voor een patiënt als je de patiënt niet eens kent” Glyn Elwyn

‘Samen beslissen’ – ofwel gezamenlijke besluitvorming - is het proces dat er toe leidt dat de patiënt samen met de arts beslist over welke zorg het beste bij de patiënt past.

Beiden hebben daarbij een eigen verantwoordelijkheid en inbreng. De arts heeft kennis over de ziekte en de medisch verantwoorde mogelijkheden om deze te behandelen. De patiënt weet hoe zijn/haar persoonlijke situatie is en wat daarin belangrijk is voor kwaliteit van leven.

De kern van samen beslissen is het steeds opnieuw aangaan van het gesprek tussen arts en patiënt gedurende de fase van diagnose, behandeling en nazorg. Door elkaar te informeren, zich te verdiepen in elkaars gezichtspunt en samen te wikken en te wegen over de behandelmogelijkheden komt een weloverwogen keuze tot stand waar de patiënt en de arts achter kunnen staan. Wat de beste beslissing is verschilt per patiënt, het gaat om maatwerk.

Patiënt en arts doorlopen samen het proces en bespreken daarbij ook wie de uiteindelijke beslissingen neemt. Als de patiënt aangeeft dat de arts de uiteindelijke beslissing neemt, dan kan dat als bij de patiënt geïnformeerd wordt of de beslissing aansluit bij de persoonlijke voorkeur en verwachtingen. Samen beslissen geldt voor de hele behandelperiode van diagnose tot en met de nazorg.