Richtlijnen borstkankerzorg

Goede (borstkanker)zorg voldoet aan de medische richtlijn. Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk van de zorg. Alle richtlijnen worden verzameld in de Richtlijnendatabase, eigendom van de Federatie van Medisch Specialisten. De ontwikkeling hiervan werd uitgevoerd in opdracht van de Commissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit en werd uitgevoerd door het IKNL en het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

Op borstkankerzorg zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

Richtlijn mammacarcinoom (borstkanker) >>

Richtlijn mammareconstructie >>

Richtlijn lymfoedeem >>

Patientenwijzer borstrecontructie

Borstkankervereniging Nederland heeft een vertaling gemaakt van de richtlijn (in niet-medische taal) die je kunt gebruiken om gesprekken met de plastisch chirurg voor te bereiden: de patiëntenwijzer Borstreconstructie

Voor palliatieve zorg

Op initiatief van het platform PAZORI (PAlliatieve ZOrg RIchtlijnen) is de Richtlijn ‘Algemene principes van palliatieve zorg' geschreven. Deze is hier vindbaar.

Voor complementaire zorg

Voor complementaire zorg vind je de richtlijn hier.