Protonentherapie bij borstkanker

Op dit moment kan een beperkt aantal patiënten in Nederland terecht voor protonentherapie. Voor borstkanker zie je hier de concrete werkwijze vanaf 2019, als ook voor borstkanker protonentherapie in Nederland gaat starten.

Wat is protonentherapie bij borstkanker?

Protonentherapie (bestraling met protonen) is een nieuwe vorm van radiotherapie die geschikt is voor patiënten met verschillende vormen van kanker. Vooral kinderen en patiënten met schedelbasistumoren en oogtumoren kunnen baat hebben bij deze nieuwe behandeling. Maar ook patiënten met andere type tumoren én voor een kleine groep borstkankerpatiënten kan de therapie voordelen bieden. Dit komt omdat met de protonenbestraling tumoren gerichter worden bereikt. De straling komt minder bij gezond weefsel. De protonen doen hun werk nagenoeg in de tumor zelf en met name in het achterliggende weefsel dringt nauwelijks straling door. Daardoor dalen naar verwachting de bijwerkingen.

Hoe werkt protonentherapie bij borstkanker?

Bestraling met protonen (deeltjes bestraling) is een vorm van radiotherapie waarbij het gezonde weefsel nog beter kan worden gespaard dan bij traditionele radiotherapie (bestraling met fotonen (röntgen)). Traditionele radiotherapie is voor veel patiënten met kanker effectief, maar soms bevinden de tumoren zich te dicht bij bepaalde organen of zijn de bijwerkingen van de bestraling erg belastend. Bij protonentherapie wordt het omliggende weefsel beter gespaard. Hierdoor kan de ernst van bijwerkingen worden verminderd of treden er zelfs geen bijwerkingen op.

Toegelaten voor zeven indicaties

Het heeft lang geduurd voordat deze therapie in Nederland beschikbaar kwam. Het Zorginstituut, de Gezondheidsraad en het Ministerie van VWS hebben naar de meerwaarde gekeken. De therapie is voor zeven indicaties toegelaten tot het pakket: Oogmelanoom, kindertumoren en tumoren in de schedelbasis. Voor prostaatkanker, longkanker, borstkanker en hoofd- en halstumoren wordt de protonentherapie alleen verzekerd als er een duidelijk voordeel blijkt bij de vergelijking tussen protonen en fotonen. Voor borstkanker werd in het laatste kwartaal van 2018 de laatste hand gelegd aan het protocol met de selectiecriteria. Dit protocol is goedgekeurd door het ZorgInstituut Nederland in januari 2019. Zodra de centra in Nederland klaar zijn om borstkankerpatiënten te gaan behandelen, komt de therapie beschikbaar voor die mensen die aan de criteria voldoen. De verwachting is dat het om ongeveer 100 borstkankerpatiënten per jaar gaat. Hier lees je hoe dit dan in zijn werk gaat

 

Laatste update: april 2019