Privacyverklaring

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites van Borstkankervereniging Nederland (BVN), te weten:

Borstkanker.nl | informatie over borstkanker

B-bewust.nl | checklists borstkanker

Borstkankeragenda.nl | activiteiten borstkanker

B-force.nl | raadplegen achterban

Monitorborstkankerzorg.nl | borstkankerzorg in ziekenhuizen

brca.nl | informatie over erfelijke belasting voor borst- en eierstokkanker

De-amazones.nl(externe link) | informatie en forum voor jonge vrouwen met borstkanker

Persoonsgegevens

BVN respecteert de privacy van elke gebruiker en zal alle informatie vertrouwelijk behandelen. BVN volgt hierbij de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). BVN draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Formulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers. Wij gebruiken deze gegevens om jouw aanvraag van informatie, deelname, aan- of afmelding te registreren en te verwerken.

BVN zal je gegevens niet aan derden verstrekken (lees verkopen, verhuren of weggegeven) zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Indien je bezwaar hebt informatie te ontvangen en/of anderzijds benaderd te worden door de Borstkankervereniging Nederland dan kun je dat aangeven via info@borstkanker.nl. Abonnees van blad B ontvangen uitsluitend informatie over de betaling van B.

Webbezoek en zoekopdrachten

Wanneer je onze website bezoekt en/of zoekt op onze site dan worden de technische kenmerken van je opvragingen bijgehouden door middel van logfiles en cookies. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses op geaggregeerd niveau gebruikt. Wij herleiden deze gegevens dus niet tot een persoon. Deze gegevens gebruiken wij om de prestaties van onze website en inspanningen te verbeteren. Lees hier verder in ons cookiebeleid.

B-force

Voor de website B-force.nl gelden specifieke voorwaarden. Deze lees je hier.

Webanalyse

BVN kan gebruik maken van een webanalyse-service die wordt aangeboden door een externe partij. Deze service maakt gebruik van cookies om BVN te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door de externe partij opgeslagen op servers. Deze gebruikt deze informatie om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door de webanalyse-service op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrieven

Wanneer je je aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven dan worden de technische kenmerken van deze mutatie (samen met je e-mailadres) gedurende enkele maanden bewaard. Je e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van je abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat je vrij om voor je aanmelding van een nieuwsbrief een e-mailadres te gebruiken dat niet tot een persoon kan worden herleid.

Je kunt je te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief en op de website staat vermeld. Wanneer je er niet in slaagt je op deze manier af te melden, dan zullen wij, bij uitzondering, na ontvangst van een verzoek daartoe, het contactadres van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer je een contact-, aanmeld- of informatieformulier op één van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van je bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van je bericht.

Je bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende enkele jaren kan worden bewaard.

Reclame

BVN plaatst op haar websites geen advertenties voor commerciële doeleinden. Dit om haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen. Uitsluitend bedrijven die een directe band hebben met de website voor wat betreft bouw, onderhoud en inhoud kunnen worden vermeld op de webpagina ontwikkeling en realisatie, al dan niet met een link naar hun site. Banners of logo's worden niet geplaatst, met als enige uitzondering van subsidiegevers zoals het logo van de KWF Kankerbestrijding en Stichting Pink Ribbon.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat BVN verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Tenslotte

BVN kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring. BVN zal de leden via de website, B en de nieuwsbrief hierover informeren.

Voor de pictogrammen in de factsheet gewicht en B-force deelnemers profiel, is gebruik gemaakt van bestanden van freepic.com

Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van BVN kun je contact opnemen via info@borstkanker.nl.