Preventief borstkankeronderzoek

De Gezondheidsraad brengt het adviesrapport ‘Bevolkingsonderzoek borstkanker’ uit. Daarin staat dat de voordelen van screening opwegen tegen de nadelen, maar dat het screeningsprogramma op een aantal punten kan worden verbeterd. 

(Naar aanleiding van berichtgeving 22-01-2014)

Het standpunt van BVN is vierledig:

  1. De waarde van het bevolkingsonderzoek moet gerelativeerd worden vanwege het bieden van schijnzekerheid (vals positief, vals negatief en de gemiste of intervaltumoren en de psychische schade van onterecht verdacht).
  2. Vrouwen moeten de mogelijkheid krijgen om een eigen afweging te maken aan de hand van eerlijke informatie.
  3. Vrouwen moeten zelf alert blijven op verandering aan hun borsten.
  4. Bij erfelijkheid of een verhoogd risico op borstkanker is het bevolkingsonderzoek geen alternatief voor preventie.

PERSBERICHT rapport bevolkingson... | 60.9 kb