Plaatselijke recidieven

Een recidief betekent dat de ziekte terug is na behandeling. Een lokaal of plaatselijk recidief betekent dat de tumor terug is in de oksel, de borstwand, de huid of in de klieren rondom het sleutelbeen en het borstbeen. De tumor kan ook op afstand teruggekomen zijn. Dan is een tumorcel via lymfe of bloed vervoerd en is ergens anders in het lichaam weer uitgegroeid tot een tumor: een metastase of uitzaaiing. We praten dan over uitgezaaide of gemetastaseerde borstkanker.

Hoe groot is de kans op een recidief?

De kans dat de borstkanker weer terugkomt is afhankelijk van vele factoren, waaronder leeftijd, de grootte van de eerdere (primaire) tumor, het aantal lymfeklieruitzaaiingen van de primaire tumor, en specifieke tumoreigenschappen als hormoon- en HER2/neu-gevoeligheid.

Diagnose

Als de borstkanker terugkomt dan wordt dat meestal door patiënten zelf ontdekt. Het kan ook ontdekt worden tijdens controles door lichamelijk onderzoek en/of beeldvorming. Na een borstsparende behandeling of een amputatie kan een recidief (knobbel) ook door de patiënt zelf ontdekt worden tijdens zelfonderzoek. Een cytologische punctie of histologisch biopt kan de diagnose bevestigen.

Bij een plaatselijk teruggekeerde borstkanker wordt ook altijd onderzoek naar uitzaaiingen op afstand gedaan. Mogelijke onderzoeken zijn dan:

  • röntgenfoto van de longen (X-Thorax) of CT-scan van de borstkas (thorax)
  • echo van de lever of CT-scan van de buik
  • botscan
  • PET-scan
  • bloedonderzoek (opsporen van tumormarkers)
  • MRI

Behandeling

Bij een teruggekeerde borstkanker zal de behandeling gericht zijn op genezing als er geen uitzaaiingen gevonden zijn. Deze behandeling is niet wezenlijk anders dan bij de eerste keer dat je borstkanker kreeg.

Als er uitzaaiingen op afstand zijn gevonden, zal de behandeling zich vooralsnog niet meer richten op genezing maar op zo lang mogelijk leven met een goede kwaliteit van leven.

Goede ondersteunende zorg en voorlichting nodig

De ontdekking van een recidief is aangrijpend. Van je behandelaars mag je verwachten dat zij je goed informeren over de behandelopties en de voor- en nadelen van elke optie. Met je arts of verpleegkundige kan je ook bespreken welke ondersteuning of hulp er voor je is.