Partners

Als je partner borstkanker krijgt, heeft dat invloed op je relatie. Veel partners krijgen een andere kijk op het leven door de ziekte van hun partner. Borstkanker kan je confronteren met een veranderende toekomst en de eindigheid van het leven. Je hebt tijd nodig om te beseffen wat er gebeurt, om te wennen aan een nieuwe toekomst. Je maakt samen een proces door, waarbij je beiden je plannen moet wijzigen. Daarnaast krijg je te maken met praktische veranderingen. Zo zijn bijvoorbeeld veranderingen in de taakverdeling onvermijdelijk. Dat lijkt misschien iets om makkelijk overheen te stappen. Maar toch moet je samen zoeken naar een nieuw evenwicht waarbij jullie je allebei goed voelen.

Via B-force vroegen we aan partners waar zij tegen aanliepen toen hun partner borstkanker kreeg. Top 6:

 1. Gevoel van machteloosheid
 2. Veranderde intimiteit / seksualiteit
 3. Verdriet
 4. Angst
 5. Niet optimaal kunnen functioneren op het werk (bijv. energieverlies)
 6. Veranderd toekomstbeeld

borstkanker heb je niet alleen

Druk met regelen

Na de diagnose kunt je veel tijd kwijt zijn aan het regelen van allerlei zaken. Hierdoor schiet aandacht en tijd voor elkaar er vaak bij in. Duurt dit een paar maanden, dan hoeft dat geen probleem op te leveren. Maar op de lange termijn kan het leiden tot een steeds grotere afstand tussen jullie. En bestaat het gevaar dat je uit elkaar groeit.

Misschien heb je de neiging om de dingen alleen te regelen, omdat je zieke partner al genoeg aan zijn hoofd heeft. Dit kan je partner het ellendige gevoel geven dat hij niet meer meetelt. Ook kunt je zelf het gevoel krijgen dat je overal alleen voor staat. 

Probeer daarom zo veel mogelijk dingen te blijven bespreken. Wees duidelijk in wat je van elkaar verwacht. Ga samen na wat je zieke partner nog wel kan. Er zijn vaak genoeg kleine klusjes in of rond het huis te doen.

Partners hebben het meest aan elkaar als zij:

 • Elkaar de ruimte geven om hun eigen weg te gaan.
 • Contact houden en moeite doen om de ander te begrijpen.
 • Respect hebben voor hoe de ander het doet.
 • Niet veroordelen, want dat levert afstand op.

Tips van andere partners (bron: B-force):

 • Blijf vragen stellen
 • Humor
 • Stel kleine doelen
 • Steun je partner
 • Blijf positief en blijf vertrouwen
 • Soms even doen alsof het er niet is
 • Realiseer je dat het niet meer helemaal hetzelfde wordt (lange nasleep)
 • Goed voor jezelf zorgen en blijf eigen dingen doen

Verschil in emoties

Je eigen emoties lopen niet altijd gelijk met die van de patiënt. De patiënt is bijvoorbeeld verdrietig, terwijl je juist vol hoop bent. Of andersom: Jij ziet het helemaal niet meer zitten, terwijl degene die ziek is er juist weer tegenaan wil. Je kunt elkaars gedachten niet lezen, dus het kan helpen om naar de gevoelens van de ander te vragen.

Je kunt bang of onzeker zijn over de toekomst, bijvoorbeeld over dat je alleen verder moet. Misschien bent je bang dat degene die ziek is pijn krijgt en vraagt je je af of je wel voldoende steun kunt bieden. Het kan moeilijk zijn om die gevoelens te uiten, want je wilt de patiënt er waarschijnlijk niet mee belasten.

“Hoe dicht je als partner ook bij de zieke staat, er is toch een verwijdering. Je weet immers niet hoe deze zich voelt. Daardoor kunnen partners en naasten zich ook zo enorm verslagen en machteloos voelen. Erbij staan en ernaar kijken, is emotioneel minstens zo zwaar.” - Psychotherapeute Anette Pet

Angst en onzekerheid

Openheid is belangrijk. Vaak heeft de naaste de neiging om de ander te sparen en niet te belasten met zijn eigen gevoelens, want de patiënt heeft al zoveel aan zijn hoofd. Maar ga niet voor je partner denken maar vraag hem/haar: “Wat wil je? Wel of niet erover praten, nu wel even delen of juist even niet etc.” 

Openheid is goed, maar kent ook grenzen. Sommige dingen kun en wil je liever niet bespreken. Zoek steun bij iemand die je vertrouwt als het je teveel wordt. Mogelijk kan ook het medisch maatschappelijk werk in het ziekenhuis je steun bieden.

Boosheid en opstandigheid

De ziekte verandert ook jóuw leven, jóuw plannen en jóuw verwachtingen. Je had je het waarschijnlijk allemaal heel anders voorgesteld. Dat kan je boos en opstandig maken. Het is heel begrijpelijk dat je je soms afvraagt: "waarom moet juist mij dit overkomen?"

Vaak ga je door de verschillende fases van rouw: ontkenning, boosheid, onderhandelen, depressie en aanvaarding. Deze gevoelens zijn niet ‘raar’ of ‘overdreven’. Bij het verwerken is het nodig om deze fases te ‘doorleven’,  zodat je op het punt komt dat je de situatie kunt aanvaarden en je de toekomst weer met plezier tegemoet ziet.

Wisselende stemmingen

De stemmingen van iemand met borstkanker kunnen heel wisselend zijn. Het ene moment is iemand somber, het andere moment vol goede moed. Ook je stemming kan verschillen van verdrietig tot opgewekt en alles wat daar tussenin zit. Kleine dingen kunnen je misschien flink uit uw evenwicht brengen.

Valt je zieke partner tegen je uit, bedenk dan dat dit kan komen door de ziekte. Gedraagt je partner zich agressief of keert hij of zij zich juist in zichzelf, dan merk je dat natuurlijk in je relatie. Je kunt er begrip voor hebben, maar je kunt niet altijd uw eigen gevoelens uitschakelen. Soms is het beter elkaar even met rust te laten en er later over te praten. Dan krijg je vaak weer begrip voor elkaar.

Aandacht voor je zelf

De meeste partners willen zo veel mogelijk voor de ander doen: moed inspreken, ondersteunen of helpen in de huishouding. De ziekte vraagt daardoor ook veel van je en vaak gaat alle aandacht alleen naar de zieke en niet naar jou.

De zorg voor de zieke kan ook teveel worden, zeker omdat je vaak voor langere tijd nodig bent. Partners ervaren ongeveer evenveel stress en depressieve gevoelens als de patiënten zelf. Meer dan de helft van hen is ernstig vermoeid. Daarom is het goed om ook aandacht voor jezelf te hebben. En bijvoorbeeld je zorgen met anderen te delen. Familie en vrienden vragen veel naar de zieke, maar het is ook belangrijk dat zij horen hoe het met jóu gaat.

Het is goed om regelmatig iets te doen waardoor je kunt ontspannen. Om even bij te tanken. Je kunt misschien een beroep doen op (andere) familieleden, vrienden, buren, de thuiszorg of een vrijwilligersorganisatie. Je huisarts, (wijk-)verpleegkundige of maatschappelijk werker van het ziekenhuis kan je hierbij op weg helpen.

Daarnaast kun je ook steun vinden bij bijvoorbeeld het medisch maatschappelijk werk, of de medische psychologen in de ziekenhuizen.

“Als ik nu terugkijk op die periode, dacht ik dat ik geen hulp nodig had. Ik voelde me sterk en schonk geen aandacht aan mijn eigen emoties. Nu realiseer ik mij dat de impact van alles veel groter is dan ik toen dacht. Toen ging ik met de flow mee. Nu zie ik de gevolgen in een groter perspectief.” - Herman, partner

Seksualiteit

Als je partner borstkanker heeft, verandert er van alles. Zowel je partner als jij moeten je aanpassen aan de veranderingen. De ziekte en de behandelingen die je partner ondergaat, hebben onder andere impact op jullie relatie en seksleven. Eventuele klachten kunnen op verschillende momenten ontstaan: op het moment van de diagnose, tijdens de behandeling en na de behandeling. 

Lees meer:

Meer informatie

Hulp of contact

Praktische informatie

Gezin met kinderen

Extra

 • Hand-in-handleiding: doe een boekje open over jezelf. “Was er maar een handleiding; hoe ga je om met mensen met kanker”. Die is er nu. gemaakt voor het Nationaal AYA Jong & Kanker Platform.”
 • Liefde in tijden van kanker Liefde in tijden van kanker De Vlaamse televisiezender Canvas heeft enige tijd geleden de documentaire ‘Liefde in tijden van kanker’ uitgezonden. In deze documentaire vertellen zeven vrouwen, die behandeld zijn voor borstkanker, hoe de ziekte een invloed heeft gehad op hun gevoel van vrouwelijkheid, op hun relationele leven en op hun seksleven.

Relatieproblemen

Door de gevolgen van borstkanker kun je relatieproblemen krijgen. Door een verschil in emoties, verwachtingen, wisselende stemmingen is het soms lastig om met elkaar te communiceren. Iedere relatie kent periodes dat het wat minder loopt, dit is normaal, zeker bij borstkanker Het wordt echter een probleem als deze zich opstapelen en de ruzies zich blijven herhalen en als een zware last worden ervaren. En je samen niet verder komt.

Lees hier meer over relatieproblemen >>

Vruchtbaarheidsproblemen

Chemotherapie en/of hormoontherapie kunnen onvruchtbaarheid veroorzaken. Sommige vrouwen raken tijdelijk onvruchtbaar, andere blijvend. 

Lees hier meer over (on)vruchtbaarheid >>