Ouderen

Ongeveer 40 procent van de borstkankerpatiënten is ouder dan 65 jaar en 17 procent is ouder dan 75 jaar. De behandeling gaat in principe volgens de richtlijn , ongeacht de leeftijd. Deze richtlijn is geschreven op de gehele patiëntengroep. Echter kunnen er juist op oudere leeftijd grote verschillen in gezondheid zijn tussen mensen met dezelfde kalenderleeftijd. Daarom zal de behandeling aan de persoonlijke situatie moeten worden aangepast, om niet te veel maar ook niet te weinig te behandelen.

Bewust Voorlichtingsfilm van BVN over borstkanker bij ouderen

Niet iedere oudere kan een belastende behandeling aan, zoals die wordt beschreven in de richtlijn. Het kan lastig zijn om te bepalen of je een behandeling aan kan, omdat er geen definitie of formule voor bestaat. Er zijn immers vitale mensen van 85 jaar maar ook ‘oude’ mensen die nog maar 62 jaar zijn. Iemands fitheid hangt onder andere af van andere ziektes, medicijngebruik en algemene veroudering. Nu is het wel zo dat je met een hogere leeftijd vaker bijkomende ziektes krijgt. Leeftijd zegt dus wel wat, maar lang niet alles. 

Kortom, ‘de oudere patiënt’ bestaat niet. De behandeling zal daarom van persoon tot persoon verschillen. In het multidisciplinair overleg (MDO), waar de oncoloog, chirurg, radiotherapeut en (mammacare- of regie)verpleegkundige hun patiënten bespreken, wordt per patiënt een persoonlijke inschatting van de beste behandeling gemaakt en kunnen er soms andere keuzes worden gemaakt. 

Bij twijfel  wordt een geriater (een medisch specialist voor de oudere patiënt) ingeschakeld, voor een geriatrisch assessment. In dit onderzoek wordt onder andere naar je vitaliteit gekeken. Als zo’n onderzoek nodig is, hoor je hier meer over van je behandeld arts. De arts en jij beslissen samen over de behandeling, waarbij jouw persoonlijke wensen centraal staan, die van nu en in de toekomst. Het is dus belangrijk stil te staan bij wat jij belangrijk vindt, wat verwacht je van de behandeling  en wat wil je nog kunnen.