Organisatie

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een professionele patiëntenorganisatie voor iedereen die te maken heeft (gehad) met borstkanker en/of een erfelijke of familiaire aanleg voor borstkanker heeft. BVN streeft een optimale kwaliteit van zorg en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven na.

BVN doet dit door goede, actuele informatie te geven, lotgenotencontact te organiseren en de belangen van borstkankerpatiënten te behartigen. BVN brengt bijvoorbeeld via ervaringsdeskundige patient advocates het patiëntenperspectief onder de aandacht bij ziekenhuizen, zorgverleners, onderzoekers, zorgverzekeraar en andere belanghebbenden. Op deze manier krijgen patiëntenervaringen en patiëntbelangen een waardevolle plek in beleid en onderzoek.

Visie

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een landelijke vereniging. We zetten ons in voor alle mensen die met borstkanker te maken hebben (gehad) en/of een erfelijke of familiaire aanleg voor borstkanker hebben. Voor hen streven we een optimale kwaliteit van zorg en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven na.

Missie

We doen dit door het agenderen en inbrengen van het patiëntenperspectief in alle trajecten van de borstkankerzorg gericht op kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Gevraagd of ongevraagd geven we onafhankelijk advies, als gekende autoriteit van het patientenperspectief.

Focus op drie thema's

Uitgaande van de missie en visie richten we ons op drie belangrijke thema’s binnen de zorg voor (ex-) borstkankerpatiënten en mensen met een erfelijke of familiaire aanleg voor borstkanker:

 • kwaliteit van zorg
 • kwaliteit van leven
 • bevorderen van eigen regie en gedeelde besluitvorming

Verenigingstaken

Binnen de genoemde thema's stellen wij onze doelstellingen waaraan we uitvoering geven via de drie klassieke taken van een patiëntenvereniging:

 • belangenbehartiging
 • informatievoorziening & voorlichting
 • lotgenotencontact

Zes doelgroepen

Daarnaast onderscheiden we zes doelgroepen die in onze ogen extra aandacht vragen. Deze doelgroepen onderscheiden zich door verschillende behoeften aan activiteiten, informatie en belangenbehartiging. We proberen voor deze verschillende doelgroepen informatie op maat te leveren. Het gaat om:

 • jonge vrouwen
 • vrouwen op leeftijd
 • mensen met een (mogelijke) erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker
 • mensen met uitgezaaide borstkanker
 • anderstaligen / laaggeletterden
 • mannen met borstkanker

Hoe ziet goede borstkankerzorg eruit volgens BVN?

Op basis van de missie, visie en strategie hebben we geformuleerd hoe goede borstkankerzorg er volgens ons uit moet zien. De 10 uitgangspunten voor optimale zorg noemen we B-optimaal en laat zien waar we ons in onze inzet de komende jaren op richten. Lees hier de punten van B-Optimaal >

Wie zijn we?

BVN is een patiëntenorganisatie voor én door mensen met borstkanker. Op het kantoor in Utrecht werken dertien mensen. Daarnaast bestaat de vereniging vooral uit vrijwilligers; veelal ervaringsdeskundigen. Zo hebben we een vrijwillig bestuur en een groep van zo'n 250 vrijwilligers die zich op allerlei terreinen inzetten voor (ex-)borstkankerpatiënten en hun naasten.

Het bestuur

BVN heeft een toezichthoudend bestuur, bestaande uit ervaringskundigen en naasten, die zich op geheel vrijwillige basis inzetten voor onze vereniging. Het bestuur bestaat uit:

 • Engelien Calis | voorzitter
 • Jeannette van Velsen-de Vries | vicevoorzitter
 • Christoph Marthaler | secretaris
 • Marian van der Berg | penningmeester
 • Maritza Fellinger
 • Hans Sureveen

Hier lees je meer over het bestuur

Vrijwilligers van BVN

Veel (ex-)patiënten en naasten zetten zich namens BVN vrijwillig in voor lotgenoten. Zij organiseren onder andere lokale activiteiten, beantwoorden vragen van patiënten en zorgen voor lotgenotencontact. Ook behartigen zij de belangen van patiënten in ziekenhuizen, in wetenschappelijk onderzoek en helpen ze mee in de ontwikkeling van richtlijnen in de zorg. 

Wil jij ook vrijwilliger worden bij BVN? Lees meer over actief worden voor BVN.

Medewerkers

Het kantoor in Utrecht is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 - 16.00 uur op tel: 030 291 72 22. Voor vragen kun je ook terecht op info@borstkanker.nl

Bij BVN werkt een team van dertien medewerkers samen met vrijwilligers. Het team is als volgt samengesteld:

Met wie werken we samen?

We werken samen met diverse partijen in het (borst)kankerzorgveld, zoals Pink Ribbon, KWF Kankerbestrijding, Stichting Jong Borstkanker, Stichting Mammarosa, Stichting a sisters' hope, Europa Donna, Stichting Jij speelt de hoofdrol

BVN werkt intensief samen met andere kankerpatiëntenorganisaties binnen de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).