Onderzoeken bij borstkanker mannen

Veranderingen in of aan je borst kunnen wijzen op een goedaardige aandoening, of op borstkanker. Alleen medisch onderzoek kan uitwijzen of een verandering goedaardig of kwaadaardig is. Het is verstandig om bij veranderingen aan je borst naar de huisarts te gaan. De onderzoeken om erachter te komen of je borstkanker hebt, zijn voor mannen en vrouwen gelijk. Daarom vind je op deze pagina een kort overzicht van de onderzoeken die voor jou van toepassing kunnen zijn en verwijzen we je door naar de pagina's met de algemene informatie.

De huisarts onderzoekt je lichamelijk. Daarbij bekijkt en bevoelt hij je zorgvuldig. Ook onderzoekt hij of de lymfeklieren in je oksels en hals zijn gezwollen. Als het nodig is, adviseert de huisarts verder onderzoek. Of hij verwijst je meteen naar een chirurg of een polikliniek voor patiënten met verdenking op borstkanker. De onderzoeken die je kunt krijgen zijn dezelfde onderzoeken als bij vrouwen met borstkanker. 

Onderzoek

 • Lichamelijk onderzoek
 • Mammografie
  Een mammografie is een röntgenfoto van de borst. Uw borst wordt tussen 2 platen platgedrukt. Zo wordt het borstweefsel gespreid en kan de arts het goed beoordelen. Een mammografie kan vervelend en pijnlijk zijn. De druk duurt enkele momenten. Wordt het aandrukken te pijnlijk, dan moet u dit tegen de laborant zeggen. Mannen hebben minder klierweefsel in de borst dan vrouwen. Maar het lukt bijna altijd om een mammografie te maken. 

  Lees meer over mammografie >>

 • Echografie 
  Vermoedt de arts een kwaadaardige tumor in je borst, dan maakt de radioloog een echografie van de oksel. Worden hierop vergrote of verdachte lymfeklieren gezien, dan moet dat nog worden bewezen met een punctie van de lymfeklieren. Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Deze golven hoor je niet, maar de weerkaatsing (echo) ervan maakt organen en weefsels zichtbaar op een beeldscherm. Zo kan je arts beoordelen of er een mogelijke tumor en/of uitzaaiingen te zien zijn. 

  Lees meer over echografie >>

 • Punctie
  Bij een punctie worden de cellen uit de lymfeklier opgezogen. De patholoog onderzoekt of cellen kwaadaardig zijn. Zijn er kwaadaardige cellen gevonden in de lymfeklieren, dan krijg je vaak een vervolgonderzoek. Hiermee wordt onderzocht of je ook op andere plekken in het lichaam uitzaaiingen hebt. Bij een punctie zuigt de arts weefselcellen en/of vocht op met een dunne, holle naald. Bij de ingreep is soms een echografie nodig. Dit heet een echogeleide punctie. Soms is een CT-scan of MRI nodig. Dit heet een CT-geleide of MRI-geleide punctie. 

  Lees meer over punctie >>

 • Schildwachtklierprocedure
  Worden er bij de echografie van de lymfeklieren geen vergrote of verdachte klieren gezien? Of bij de punctie geen kwaadaardige cellen gevonden? Dan krijg je een extra onderzoek van de oksel om hier echt zeker van te zijn. Dit is nodig omdat bij de eerste echografie en/of punctie soms toch uitzaaiingen worden gemist. Dit extra onderzoek van de oksel heet een schildwachtklierprocedure.

  Wanneer een schildwachtklierprocedure
  Een schildwachtklierprocedure bij mannen wordt overwogen bij: 
  - Patiënten met invasieve borstkanker of DCIS die in aanmerking komen voor een operatie. 
  - Patiënten waarbij de echografie van de oksel (eventueel inclusief punctie) geen uitzaaiingen heeft aangetoond.

  Lees meer over schilwachtklierprocedure >>

 • Biopsie van de borst
  Een biopsie bij een borsttumor bij een man verloopt op dezelfde manier als bij een vrouw. Het is alleen niet mogelijlk om de biopsie met behulp van een MRI-scan uit te voeren. Dit komt omdat het borstweefsel dichtbij de longen zit en de ademhaling het beeld van de MRI-scan verstoort. Bij een biopsie haalt de radioloog stukjes weefsel weg op de plaats van de afwijking.  Vindt de arts bij de onderzoeken aanwijzingen voor uitzaaiingen? Dan verricht hij soms een biopsie op de plek die in het beeldvormend onderzoek als verdacht is aangemerkt. Zo kan bevestigd worden dat het om een uitzaaiing van borstkanker gaat.

  Lees meer over de biopsie >> 

Verder onderzoek

Vindt de arts een kwaadaardige tumor, dan is soms verder onderzoek nodig. Hiermee bepaalt de arts:

 • hoe groot de tumor is
 • wat de kenmerken van de tumor zijn
  • hoe agressief de tumor is (graad van de tumor)
  • of de tumor hormoongevoelig is
  • of de tumor HER2-positief of -negatief is
 • of er uitzaaiingen zijn
  • in de lymfeklieren in de oksel
  • elders in het lichaam

Onderzoek naar uitzaaiingen wordt alleen gedaan als kwaadaardige cellen in de lymfeklieren zijn gevonden die een risico geven op uitzaaiingen. Het kan met de volgende technieken:

Anders dan bij vrouwen draagt een MRI-scan van de borst bij mannen niet bij aan de diagnose.

Genprofieltest
Door een bepaalde set van genen te onderzoeken, is de prognose van de behandeling voor borstkanker bij vrouwen soms beter te voorspellen. Deze test heet een genprofieltest. Op dit moment is de meerwaarde van deze test bij mannen nog niet duidelijk. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan of deze test ook bij mannen van voorspellende waarde kan zijn.

Genprofieltesten bij borstkanker >>

Stadia van borstkanker

Voordat de arts een goed behandeladvies kan geven moet duidelijk zijn uit welke cellen de tumor is ontstaan (bijvoorbeeld uit melkklieren of melkgangen), hoe kwaadaardig de cellen zijn en wat het stadium van de ziekte is. Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. De arts stelt het stadium vast. Hij onderzoekt hiervoor de plaats en grootte van de tumor, of en hoever de tumor is doorgegroeid in het weefsel en bloedvaten eromheen, of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren, organen en/of bot ergens anders in het lichaam.

Lees meer over de stadia van borstkanker >>

Uitzaaiingen bij borstkanker mannen

Kanker kan uitzaaien. Komen kankercellen in een lymfevat terecht, dan kunnen zij in de lymfeklieren uitgroeien tot een uitzaaiing. De eerste uitzaaiing ontstaat meestal in een schildwachtklier. Dit is een lymfeklier die direct lymfe-afvloed ontvangt van het gebied in de borst waar de tumor zit. Schildwachtklieren kunnen op verschillende plaatsen rond de borst zitten. Meestal zitten ze in de oksel. Maar soms ook onder het sleutelbeen, naast het borstbeen tussen de ribben en in de borst zelf.

Een ander woord voor uitzaaiingen in de schildwachtklieren is regionale uitzaaiingen.
Kankercellen kunnen zich ook via het bloed verspreiden. En bijvoorbeeld in de botten, longen of lever uitgroeien tot tumoren. Een ander woord voor dit soort uitzaaiingen is uitzaaiingen op afstand.
Krijg je (later) ergens anders een tumor, bijvoorbeeld in de lever? Dan zijn dit bijna altijd kankercellen afkomstig van de oorspronkelijke borsttumor. Je hebt dan geen leverkanker, maar uitzaaiingen van borstkanker.

Lees meer over uitgezaaide borstkanker >>