Zorg voor mensen met kanker stopt te vroeg

vrijdag, 12 april 2019

Angst dat de kanker terugkomt, vermoeidheid, zenuwpijn en concentratiestoornissen. Mensen die kanker hebben (gehad), herkennen dit vast. Vandaag wordt op het Kankeroverleverschapsymposium in Driebergen het rapport ‘Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker’ gepresenteerd. Voor het eerst is omschreven welke klachten mensen bij en na kanker hebben en hoe vaak deze voorkomen. Het rapport werd gemaakt door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Conclusie: De nazorg van mensen met kanker heeft meer aandacht nodig.

Meer dan 800.000 mensen kregen in de afgelopen twintig jaar de diagnose kanker. Helaas hebben zij vaak tot lange tijd na de behandeling nog klachten. Veel mensen die behandeld zijn met chemotherapie hebben tintelende handen of voeten door zenuwschade (neuropathie). Hierdoor hebben zij bijvoorbeeld moeite met schrijven of de knoopjes van een blouse dichtdoen.

Andere veelvoorkomende klachten zijn vermoeidheid, depressieve klachten en angst voor terugkeer van de kanker. Zo’n kwart van de patiënten heeft veel last van vermoeidheid. Dat is bijna twee keer zoveel als in de algemene bevolking. Tien jaar na de diagnose is één op de vijf mensen nog ernstig vermoeid. Vermoeide patiënten functioneren slechter, zij lopen een groter risico op angst en depressieve klachten of pijn en slaapproblemen te ontwikkelen dan niet-vermoeide patiënten.

Ook problemen met geheugen of concentratie komen voor, vaak als gevolg van de chemotherapie. Na kanker heeft 13% van de mensen problemen met concentratie of geheugen, vergeleken met 7% van hun leeftijdsgenoten.

Grote impact

De kanker en de klachten hiervan kunnen invloed hebben op de relatie. Mensen ervaren na kanker ook minder plezier in seks. Meer dan een op de zes patiënten ervaart helemaal geen plezier in seks, ten opzichte van 1 op de 100 mensen in de algemene bevolking.

De gevolgen van kanker belemmeren mensen in hun dagelijkse leven en in hun sociale contacten. Vooral patiënten van jonge en middelbare leeftijd en patiënten met meer bijkomende ziektes, lijken vaker sociale belemmeringen te ervaren.

Financiële en maatschappelijke gevolgen

Klachten na kanker kunnen leiden tot maatschappelijke gevolgen, zoals problemen met werk, het afsluiten van een hypotheek en levensverzekering. Bijna de helft van de patiënten onder de 35 jaar die heeft geprobeerd een hypotheek af te sluiten, ervaart hierbij problemen. Uiteindelijk wordt een derde van alle patiënten niet geaccepteerd voor een hypotheek. Bij een levensverzekering zijn de problemen nog groter. Meer dan de helft van de patiënten wordt uiteindelijk niet geaccepteerd, een kwart enkel tegen een hogere premie.

Mensen die kanker overleefden werken regelmatig minder of stoppen helemaal. Mensen die leven met en na kanker hebben ook bijna twee keer zo vaak te maken met financiële problemen dan anderen, 15% ten opzichte van 8% in de algemene bevolking. Vooral bij mensen die jong kanker kregen zijn de financiële en maatschappelijke gevolgen van kanker groot.

Ondersteunende zorg

Regelmatig kan ondersteunende zorg helpen om klachten te verminderen of om er mee leren om te gaan, zoals begeleiding van een fysiotherapeut of cognitieve gedragstherapie bij vermoeidheid. Vier op de tien mensen die leeft met of na kanker heeft echter geen informatie van zorgprofessionals gehad over ondersteunende zorg.

Actieplan

De Taskforce Cancer Survivorship werkt aan een actieplan om de zorg voor gevolgen van kanker te integreren in de medische behandeling én om maatschappelijke aandacht te vragen voor klachten na kanker. In de Taskforce zitten zorgprofessionals, patiëntvertegenwoordigers, onderzoekers en beleidsmakers. BVN is lid van de Taskforce en behartigt hierin de belangen van mensen met borstkanker.

Het rapport ‘Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker’ lees je hier

Meer lezen

Nazorg is één van de speerpunten van BVN. Om hier meer aandacht voor te vragen is een 10 puntenplan opgesteld voor zowel patienten als voor ziekenhuizen.

BVN behartigt de belangen van patiënten binnen drie terreinen rondom de borstkankerzorg in Nederland: eigen regie, kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Het programma Kwaliteit van Leven richt zich op het fysieke, psychische en sociale functioneren van (ex-)borstkankerpatiënten. Met dit het programma wil BVN ook aandacht schenken aan de (lange termijn) gevolgen van behandelingen. Meer informatie over late gevolgen bij borstkanker lees je hier.

Meer informatie over intimiteit en seksualiteit lees je hier.

Onlangs stelden we via Doneer je ervaring / B-force de vraag 'Kanker bij jou of je naaste, wat betekent dit voor je werk?'. Bekijk de resultaten van de uitvraag en lees meer over borstkanker en werk in het dossier werk.

BijlageGrootte
PDF icon Verhaal Sandra van Leeuwen_IKNL.pdf1.52 MB

Sandra van Leeuwen over haar ervaring met borstkanker in het rapport 'Kankerzorg in beeld - over leven met en na kanker'