Vernieuwing richtlijn Borstkanker: borstkankerzorg individueler met meer aandacht voor kwaliteit van leven

vrijdag, 12 juli 2019

De borstkankerzorg in Nederland is de laatste jaren erg veranderd. De focus ligt meer op individuele behandeling en minder behandeling, als dat kan. Door deze nieuwe inzichten is op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) en in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de richtlijn Borstkanker vernieuwd. Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft meegewerkt aan het herzien van deze richtlijn.

Namens BVN en Oncogen was vrijwilliger Désirée Hairwassers betrokken bij de totstandkoming van de richtlijn. Het kostte haar veel energie en discussie om haar standpunten te kunnen maken. We zijn dan ook trots dat dit uiteindelijk is gelukt! Volgens Désirée is belangrijke winst van de vernieuwde richtlijn dat in veel meer situaties expliciet staat beschreven dat zorgverleners samen met de patiënt moeten overleggen. Vastgelegd is nu dat zorgverleners aan een patiënt moeten vragen wat belangrijk is in hun leven en de behandeling daarop afstemmen.

Een aantal belangrijke wijzigingen in de richtlijn zijn: meer aandacht voor individualisering van diagnostiek, behandeling en nazorg, meer nadruk op gedeelde besluitvorming, en uitbreiding van screeningsadviezen voor nieuwe mutaties in borsttumoren (zoals CHEK2 en PALB2). Verder staan er in de richtlijn voor het eerst ook interventies in geval van seksuele problemen en vermoeidheid en is er aandacht voor de impact van kanker op het gezinsleven.

Wil je weten welke wijzigingen nog meer van toepassing zijn? Lees het artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie voor de uitgebreide lijst.