Vergoeding oncologische revalidatie te beperkt

vrijdag, 22 januari 2016

Er is nu eindelijk duidelijkheid over de vergoeding van revalidatie en herstelzorg bij kanker. Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft op aandringen van Koepelorganisatie Levenmetkanker gemeld dat herstelzorg bij kanker in de regel niet meer vergoed wordt in de basisverzekering. In 2015 werd de vergoeding nog gedoogd. De voorbije weken kregen de kankerpatiëntenorganisaties veel vragen hierover van bezorgde patiënten.

Alleen complexe revalidatiezorg vergoed via basisverzekering

Alleen de complexe revalidatiezorg waarbij patiënten doorverwezen worden naar een revalidatie-arts, wordt door de basisverzekering gedekt. Het gaat dan om ernstige problematiek zoals revalidatie na een amputatie van een been. Ook revalidatie die voortvloeit uit een chirurgische ingreep (tracheastoma bijvoorbeeld) valt onder de basisverzekering. Alle andere vormen van begeleiding vallen niet onder revalidatiezorg maar onder herstelzorg en worden via de 1e lijn aangeboden door een fysiotherapeut, een ergotherapeut of een psycholoog. Hier gelden de vergoedingsregels van de 1e lijn. Deze zorg wordt grotendeels via de aanvullende verzekering vergoed.

Aanvullende verzekering noodzakelijk

Voor kankerpatiënten is een aanvullende verzekering in 2016 noodzakelijk om de juiste herstelzorg te krijgen bij kanker. Jaarlijks krijgen 100.000 mensen de diagnose kanker. De overleving bij kanker neemt toe waardoor 1 op de 2 patiënten tegenwoordig na 5 jaar nog leeft. Maar deze kankerpatiënten kampen in meerderheid met hevige kortetermijneffecten én langdurige gevolgen door de behandelingen. Het gaat dan om bijvoorbeeld pijn, bewegingsklachten of vermoeidheidsklachten. Met goede oncologische herstelzorg slaagt een groot gedeelte van de patiënten erin om de klachten te verminderen en na de behandelingen weer actief de draad van hun leven op te pakken.

Let op

Heb je geen aanvullende verzekering en wil/moet je dit jaar revalideren? Je kunt nog tot 1 februari een aanvullende verzekering afsluiten of wijzigen bij je huidige zorgverzekeraar. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.

Vergoeding herstelzorg bij kanker moet beter

Omdat de meeste herstelzorg via de aanvullende verzekering loopt, dreigen patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn of de eigen bijdrage niet kunnen betalen, hier de dupe van te worden.

Levenmetkanker zal dit probleem bij overheid en zorgverzekeraars onder de aandacht brengen zodat deze zorg voor 2017 mogelijk beter ingebed kan worden in het zorgtraject van patiënten.

Vragen en antwoorden oncologische revalidatie >>

bron: Levenmetkanker (LMK)

Eerdere nieuwsberichten over dit onderwerp

16 december 2015 - Revalidatie bij kanker niet vergoed