SONIA studie (palbociclib bij uitgezaaide borstkanker) gaat van start

vrijdag, 25 augustus 2017

Op 14 juli van dit jaar maakten we bekend dat het middel palbociclib, na een constructief overleg met de fabrikant, per 1 augustus 2017 vergoed wordt. Het middel is ‘bewezen effectief’, maar extra studie is belangrijk om te onderzoeken wat het verschil is in effectiviteit tussen het gebruik van palbociclib als start- of vervolgbehandeling en wat het verschil is in bijwerkingen en kosteneffectiviteit. Dat wordt onderzocht in de SONIA* trial (wetenschappelijk onderzoek) die eind oktober 2017 is gestart. Het ministerie van VWS stelt zes miljoen euro beschikbaar voor deze studie.

Palbociclib

Palbociclib is gericht op patiënten met uitgezaaide, hormoongevoelige borstkanker. Het middel is ‘bewezen effectief’. Dat betekent dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is voor de goede werking van het middel.

SONIA trial

In dit wetenschappelijk onderzoek, de SONIA trial, wordt naast klinische uitkomsten ook gekeken naar de kwaliteit van leven en de impact van de behandeling op het leven van de patiënt (belasting, werk, dagelijkse dingen doen, enzovoorts). Borstkankervereniging Nederland (BVN) vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk patiënten aan deze studie gaan meewerken.

Samenwerking

De SONIA studie is een initiatief van medisch oncologen dr. Gabe Sonke (Antoni van Leeuwenhoek), dr. Inge Konings (VUmc) en dr. Agnes Jager (Erasmus MC) namens de Nederlandse borstkankeroncologen samenwerkend in de BOOG en in nauwe samenwerking met Borstkanker Vereniging Nederland (BVN), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iMTA). De initiatiefnemers zijn blij dat VWS geld ter beschikking stelt voor onderzoek naar palbociclib en toekomstige middelen uit deze therapeutische klasse: “De uitkomst van de studie zal patiënten met uitgezaaide, hormoongevoelige borstkanker duidelijkheid geven hoe deze nieuwe behandeloptie zo veel mogelijk gezondheidswinst kan geven.”

De studieopzet is tot stand gekomen met grote betrokkenheid van de patiëntenvereniging en diverse oncologen in Nederland. De SONIA studie start per oktober 2017 in 74 ziekenhuizen in Nederland. Gedurende 3,5 jaar zullen ruim 1000 patiënten worden betrokken in het onderzoek. Eind 2022 zullen de eerste resultaten bekend zijn.

Krijg je geen Palbociclib? Vertel het ons!

BVN vindt dat iedereen die in aanmerking komt voor dit middel, het moet kunnen krijgen. Ervaar je knelpunten? Laat het ons dan weten via dit formulier.

*SONIA staat voor: Selecting the Optimal positioN of CDK4/6 Inhibitors in HR+ Advanced breast cancer. Wanneer er meest informatie beschikbaar komt over deze studie, dan vind je die via deze website.