Schippers: Meldpunt bijwerkingen implantaten van start

maandag, 3 juli 2017

Het meldpunt en expertisecentrum voor bijwerkingen van implantaten is van start. Burgers, patiënten en ook zorgverleners kunnen vanaf vandaag bijwerkingen melden. Dat laat minister Edith Schippers weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het doel is ongewenste effecten of bijwerkingen van implantaten zo vroeg mogelijk te ontdekken en te analyseren.

Medisch en cosmetisch

Een implantaat wordt om medische of cosmetische reden in het lichaam wordt geplaatst. Meldingen over een implantaat worden geanalyseerd door een expertisecentrum dat verbonden is aan het meldpunt. Het expertisecentrum is een samenwerking tussen Bijwerkingencentrum Lareb en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Federatie Medisch Specialisten biedt expertise vanuit de praktijk afhankelijk van het soort implantaat en melding.

Minister Schippers: “het meldpunt handelt geen individuele klachten af, maar kan mensen wel verwijzen naar de juiste plek als ze hulp nodig hebben of als er individuele klachten zijn over de zorg. Als er echt iets mis is met een implantaat dan kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) optreden. Dat is dus uiteindelijk goed voor de patiënt en de veiligheid in de zorg”.

Voor meer informatie en online melden ga naar: www.meldpuntbijwerkingenimplantaten.nl

BVN pleitte eerder voor betere voorlichting en aandacht voor klachten

BVN schrok van de reacties van patiënten naar aanleiding van het programma Nieuwsuur (veiligheid van siliconen prothesen, 25-09-2016) over het gebrek aan goede voorlichting over siliconen prothesen. Slechts een klein deel van de patiënten gaf aan de bijsluiter daadwerkelijk te hebben gekregen. Daarnaast is deze informatie geschreven voor vrouwen die om cosmetische redenen kiezen voor implantaten. Het is niet gericht op vrouwen die na borstkanker (of een preventieve borstamputatie) gekozen hebben voor een borstreconstructie met siliconen. Het baart BVN zorgen dat zo weinig vrouwen de informatie ontvingen, omdat juist deze vrouwen vóór hun definitieve keuze voor een reconstructie op de hoogte moeten zijn van de risico’s van siliconen implantaten.

BVN pleit voor betere informatie over de risico’s van een borstreconstructie met siliconen implantaten en het serieus nemen van klachten. Door de klachten te bundelen en nader te bestuderen, kan er wellicht meer inzicht komen in de oorzaken van de klachten en de gevolgen van siliconen. Tenslotte wil BVN dat zorgverzekeraars het verwijderen van siliconen implantaten vergoeden, als vrouwen klachten hebben door deze protheses. Er worden nu stappen gezet ter verbetering: het meldpunt is geopend en er loopt een project, in samenwerking met BVN en NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie), ter verbetering van de informatievoorziening.

Lees meer over de eerdere berichtgeving >>