Goed nieuws: pertuzumab na een lobby van 1,5 jaar tot 2020 in het basispakket

vrijdag, 9 juni 2017

BVN strijdt al een aantal jaar voor de beschikbaarheid en vergoeding van pertuzumab. Dankzij de steun van 24.555 ondertekenaars van de petitie stapte Borstkankervereniging Nederland (BVN) naar de minister en drong aan op prijsonderhandelingen. Het resultaat: vergoeding veiliggesteld tot 2020.

Sinds 2013 is pertuzumab als effectief oncologisch geneesmiddel goedgekeurd door de European Medicine Agency (EMA). Al in 2014 werd geconstateerd dat slechts de helft van het aantal verwachte patiënten het middel voorgeschreven kreeg. Dit blijkt uit de declaratiegegevens van alle zorgverzekeraars (VEKTIS).

BVN drong aan op nader onderzoek en schreef in april 2016 samen met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) een brief aan de minister. Daarin wezen we op het belang van beschikbaarheid van bewezen effectieve medicijnen als pertuzumab.

BVN raadpleegde de achterban via B-force en zette het verzoek om prijsonderhandelingen kracht bij via een petitie en een uitzending van het programma Radar en radio 1. Patiënten kwamen daar zelf aan het woord.

Dit medicijn betekent voor mij dat ik mijn kinderen 485 avonden kan voorlezen voor het slapengaan.”- aldus een patiënt op twitter.

BVN behartigt de belangen van de patiënten die kwetsbaar zijn.

“Wij vinden het heel belangrijk dat per patiënt goed gekeken wordt wat het middel voor effect heeft en wat de bijwerkingen zijn. Ook moet de patiënt aan specifieke kenmerken voldoen. Wij vinden gepast gebruik en gezamenlijke besluitvorming hierin van belang”, aldus Marga Schrieks, programmamanager Kwaliteit van zorg.

Op 9 juni maakte minister Schippers bekend dat zij het na intensieve onderhandelingen met de leverancier, het onder andere eens was geworden over de prijs; een verlaging per 1 juli 2017 van 17,5 procent. Hierdoor kan het middel voor beide type behandelingen tot 2020 vergoed worden uit het basispakket. 

De strijd is nog niet voorbij...

Hoe gaat het verder vanaf 2020? BVN blijft de ontwikkelingen op het gebied van effect en beschikbaarheid van medicijnen, waaronder pertuzumab, nauw volgen en komt indien nodig opnieuw in actie. BVN volgt hiervoor wetenschappelijk onderzoek op de voet. Daarin wordt onderzocht wat het effect is op de kwaliteit van leven en de overlevingskansen door het gebruik van dit medicijn. Gericht inzetten van medicatie en gezamenlijke besluitvorming is belangrijk. Uitgangspunt is een goede balans tussen effectieve werking en onnodige effecten.

Persbericht 'Strijd van kankerpatiëentenorganisaties beloond

Longkanker Nederland, Borstkankervereniging Nederland (BVN) en Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) zijn zeer verheugd met de toelating tot het basispakket voor de middelen pembrolizumab (longkanker en diverse andere indicaties) en pertuzumab (borstkanker). De drie organisaties waren op diverse momenten in het toelatingsproces betrokken. “Ons standpunt was helder: er is meerwaarde van deze medicijnen voor patiënten, maar tegelijk is het van belang dat de exorbitant hoge prijzen omlaag gebracht worden, zodat toelating tot het pakket op verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Het is een fantastisch resultaat”, aldus Arja Broenland, directeur NFK.
Lees het persbericht >>
 

Lees hier meer over pertuzumab (Perjeta®) >>