Palbociclib vergoed!

vrijdag, 14 juli 2017

Borstkankervereniging Nederland (BVN) strijdt al jaren voor beschikbaarheid en vergoeding van effectief bewezen geneesmiddelen bij borstkanker. En met succes! Onlangs werd bekend dat na een effectieve BVN lobby pertuzumab vergoed blijft. En vandaag kregen we bericht dat palbociclib (merknaam Ibrance®), na een constructief overleg met de fabrikant vergoed gaat worden. Palbociclib is gericht op patiënten met uitgezaaide borstkanker, welke hormoonreceptor positief en HER2 negatief is.

Palbociclib is ‘bewezen effectief’. Dat betekent dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is voor de goede werking van het middel. Normaal gesproken wordt een middel met het stempel 'bewezen effectief' direct opgenomen in de basisverzekering. Nu niet, want het was nog te duur.

BVN behartigt de belangen van kwetsbare patiënten en vindt het belangrijk dat dit medicijn beschikbaar is voor alle patiënten in heel Nederland. BVN raadpleegde de achterban via B-force en drong aan op prijsonderhandelingen bij de minister, dit in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties, NFK. Met positief resultaat; palbociclib wordt minstens tot en met 2020, vanaf 1 augustus vergoed!

“Ik gun ieder het leven met de goede behandeling en ik denk dat per patiënt gekeken moet worden wat voor haar of hem het beste is. Hierin is kwaliteit van het leven van groot belang. De kosten mogen niet de doorslag geven. Maar de vooruitzichten en de meerwaarde van het middel.” - patiënt via B-force

Studie naar optimale manier van behandelen

BVN/NFK hebben in het hele traject steeds benadrukt dat dit middel van meerwaarde voor patiënten is, maar ook dat de prijs te hoog is. Gepast gebruik is bij dure middelen erg belangrijk. De artsen willen de plaats van het middel in de behandeling verder onderzoeken om het zo goed mogelijk in te zetten. Het middel kan in de eerste of in de tweede lijn ingezet worden (als eerste behandeling na diagnose uitgezaaide borstkanker en als tweede behandeling). In de eerste lijn lijkt het de ziekte iets meer te vertragen, maar dat lijkt er niet toe te leiden dat de overleving langer is. Er zijn wel meer bijwerkingen (met name lage bloedgetallen, vermoeidheid en diarree) en meer controles in het ziekenhuis nodig. De helft van de patiënten doet het in de eerste lijn heel goed op de standaard therapie. De vraag is dus of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Dat gaan we in de SONIA trial* onderzoeken: naast klinische uitkomsten wordt er ook gekeken naar kwaliteit van leven en de impact van de behandeling op het leven van de patiënt (belasting, werk, dagelijkse dingen doen, enzovoorts). Wij hopen dat veel patiënten aan deze studie gaan meewerken. In ieder geval doen maar liefst 74 ziekenhuizen mee aan dit onderzoek. Vraag je arts of je hiervoor in aanmerking komt.

Werking palboclib

De werkzame stof in palbociclib blokkeert de activiteit van zogenoemde CDK enzymen** die een belangrijke rol spelen bij celgroei en celdeling. Bij sommige vormen van kanker, waaronder hormoonreceptor positieve borstkanker, is de activiteit van deze CDK enzymen verhoogd. Daardoor kunnen kankercellen zich ongecontroleerd vermenigvuldigen. Palbociclib blokkeert de CDK enzymen, waardoor de groei van hormoonreceptor positieve borstkankercellen vertraagt.

*SONIA trial: Selecting the Optimal position of CDK4/6 Inhibitors in HR+ Advanced breast cancer

**CDK enzymen: enzymen die bekend zijn als cycline-afhankelijke kinase (CDK) 4 en 6. Deze CDK enzymen spelen een belangrijke rol bij het reguleren van de celgroei en celdeling. Lees meer in ons dossier >>

Lees het persbericht van de Rijksoverheid >>

Agenda

dinsdag, 3 september 2019 | 15:30 tot 16:30 uur
dinsdag, 10 september 2019 | 15:30 tot 16:30 uur