Oproep: focusgroep bijeenkomst ontwikkeling keuzehulp adjuvante therapie bij borstkanker

dinsdag, 31 oktober 2017

Borstkankervereniging Nederland (BVN) participeert in een project van PATIENT+ waarbij een keuzehulp voor adjuvante therapie bij borstkanker wordt ontwikkeld. De keuzehulp is bedoeld voor vrouwen die in aanmerking komen voor een aanvullende behandeling (adjuvante behandeling) nadat zij zijn geopereerd. Denk daarbij aan bijvoorbeeld chemotherapie of anti-hormonale therapie. De keuzehulp is bedoeld om patiënt en arts te helpen bij het voeren van gesprekken over het maken van de keuze om wel of niet te starten met de aanvullende behandeling. PATIENT+ organiseert daarom een focusgroep bijeenkomst en zoekt hiervoor deelnemers. 

In de focusgroep wordt specifiek in gegaan op de overwegingen (zorgen, voorkeuren, verwachtingen) die spelen bij het maken van een keuze voor het wel/niet starten met de behandeling. Daarnaast is er aandacht voor hoe uitkomsten/percentages over overleving, effectiviteit en bijwerkingen idealiter gepresenteerd zouden moeten worden. BVN vindt het belangrijk om hieraan bij te dragen zodat het patiëntenperspectief goed wordt gewaarborgd bij de ontwikkeling. Daarom helpen wij PATIENT+ met het zoeken naar deelnemers voor de focusgroep.

Wie kan zich aanmelden?

Ben je ervaringsdeskundige en heb je zelf voor deze keuze gestaan, of heb je misschien nooit het gevoel gehad dat je hierin een keuze had? Dan is PATIENT+ op zoek naar jouw mening en ervaring. Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers.

Praktisch

De bijeenkomst is op  11 januari 2018 van 13:00 tot 15:30 bij PATIENT+ in Den Haag (Binckhorstlaan 36, M334).
Aanmelden kan via contact@patientplus.info  Geef in je mail duidelijk aan waarom je wilt meedoen, wanneer je te maken had met het beslismoment, wat je leeftijd is, wat je opleidingsniveau is en, als dit van toepassing is, welke aanvullende behandeling je hebt ondergaan (bijvoorbeeld: chemotherapie, anti-hormonale therapie, doelgerichte therapie of een combinatie).