Meld je ervaring met de overstap naar biosimilar trastuzumab

maandag, 16 juli 2018

Borstkankervereniging Nederland (BVN) weet dat inmiddels de eerste ziekenhuizen zijn overgestapt naar de biosimilar trastuzumab. Dat betekent dat de patiënten die in deze ziekenhuizen behandeld worden met trastuzumab, voortaan een infuus met het werkzame middel krijgen in plaats van een injectie. Deze zogenaamde ‘biosimilar’ wordt gebruikt om kosten te besparen. Deze besparing kan oplopen tot 10.000 euro per patiënt per jaar. Omdat de wijze van toediening tussen het originele medicijn en de variant (biosimilar) van trastuzumab verschilt, kan de overstap gevolgen hebben voor patiënten.

Patiënten met een HER2/neu positieve tumor meldden zich bij BVN met vragen rondom deze overstap van een injectie met Herceptin® naar een infuus met de biosimilar trastuzumab van een andere fabrikant. Zij gaven vooral aan dat de communicatie rondom deze overstap onduidelijk is en vragen oproept.

Zodra het patent van medicijnen verlopen is, kunnen andere fabrikanten een vergelijkbaar middel op de markt brengen. Deze biosimilars zijn goed geteste en geregistreerde middelen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze in vergelijking met het originele product een vergelijkbare effectiviteit en veiligheid hebben. Wanneer er meerdere middelen op de markt zijn, kan er concurrentie ontstaan en gaan de prijzen omlaag. Herceptin® (trastuzumab) is zo’n medicijn waarvan een biosimilar is gemaakt. Om kosten te besparen, stappen steeds meer ziekenhuizen over naar een variant van trastuzumab.

Verschil in toediening

Herceptin® kan zowel via een infuus of via een onderhuidse injectie (subcutaan) worden toegediend. De nieuwe variant kan alleen per infuus gegeven worden. Dit kan – vooral voor patiënten die nu een injectie met het middel krijgen – een grote verandering zijn. Niet alleen in de wijze van toedienen, maar ook in de tijd die het kost om het middel toegediend te krijgen.

Standpunt BVN

BVN heeft begrip voor de overweging van ziekenhuizen om nieuwe en bestaande patiënten met biosimilars te behandelen. De druk op de budgetten in de ziekenhuizen is immers groot. Niet in de laatste plaats door de komst van veel nieuwe behandelingen voor kanker. De overstap naar een biosimilar kan al gauw € 10.000 per persoon per jaar schelen. BVN ziet graag dat deze besparing wordt gebruikt om nieuwe middelen voor kankerpatiënten toegankelijk te houden. BVN vindt het zeer belangrijk dat er goed overleg is tussen patiënt en behandelend arts over de overstap van Herceptin® naar een gelijkwaardige variant van trastuzumab. En dat deze overstap zorgvuldig gebeurt; in een gesprek en met volledige eerlijke informatie, zodat de patiënt vragen kan stellen. Waarbij ook gekeken wordt naar wat de overstap voor de patiënt betekent. 

Daarnaast vindt BVN dat de prijs van Herceptin® omlaag moet, zodat patiënten zelf een keuze hebben in welke variant van trastuzumab ze krijgen. Hiervoor gaat BVN in gesprek met de fabrikant.

Wat kun je doen als patiënt?

Deel je (zowel je positieve als negatieve) ervaringen over deze overstap via ons meldpunt. Deze signalen kan BVN gebruiken in het gesprek met de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en fabrikanten over dit onderwerp. BVN zal ziekenhuizen vragen om dit proces zorgvuldig vorm te geven en farmaceuten om de kosten van geneesmiddelen te verlagen.

Heb je een bericht van je ziekenhuis gehad over het overstappen op een biosimilar en maak je je zorgen of heb je vragen? Ga dan in gesprek met je behandelend arts, verpleegkundig specialist en/of verpleegkundige.

Voor een enkeling zal misschien gelden dat er medische bezwaren zijn om over te stappen. Als je denkt dat dat bij jouw het geval is, bespreek dan je bezwaren met je behandelend arts, verpleegkundig specialist en/of verpleegkundige.

Heb je nog niets gehoord van je ziekenhuis, maar wil je graag weten hoe jouw ziekenhuis omgaat met biosimilars? Bespreek dit dan met de verantwoordelijke zorgverlener. Het kan ook zijn dat het ziekenhuis nog geen beleid heeft gemaakt met betrekking tot het gebruik van biosimilars.

Meer informatie

Lees hier het standpunt van BVN >

Lees hier onze eerdere berichtgeving omtrent biosimilars >