Medicijn tegen botafbraak helpt botuitzaaiingen voorkomen

woensdag, 29 juli 2015

Bisfosfonaten zijn medicijnen die vaak worden voorgeschreven bij botuitzaaiingen. Ze remmen de botafbraak, helpen botbreuken voorkomen en kunnen pijnklachten verminderen. Uit een onderzoek dat op 24 juli werd gepubliceerd in The Lancet, blijkt dat deze medicijnen ook gebruikt kunnen worden om botuitzaaiingen te voorkómen.

Botuitzaaiingen zijn de meest voorkomende uitzaaiingen van borstkanker. Als er uitzaaiingen na borstkanker ontstaan, zal dat in 85% van de gevallen in de botten zijn. De gedachte achter dit onderzoek was dat bisfosfonaten de botten zo kunnen veranderen, dat de rondzwervende tumorcellen niet aan het bot kunnen hechten. Het bleek inderdaad zo te zijn dat de kans op een botuitzaaiing minder is door het preventief gebruik van bisfosfonaten. Dit effect is alleen te zien bij vrouwen na de overgang (postmenopauzaal). Na 10 jaar had 6,6% van de vrouwen die bisfosfonaten gebruikten uitzaaiingen in het bot, tegenover 8,8% van de controlegroep (die geen bisfosfonaten gebruikten). Dit is een relatieve afname van 28%.

Uitzaaiingen in de botten komen vaak voor na borstkanker, en geven erg vervelende klachten. Het kan pijn geven die constant aanwezig is, botbreuken door botzwakte, en zenuwpijn wanneer de uitzaaiing op een zenuw drukt. Het is daarom goed nieuws dat er een medicijn is dat botuitzaaiingen kan helpen voorkómen.

Lees hier het artikel in The Lancet.