MammaPrint in de basisverzekering?

donderdag, 20 april 2017

Zorginstituut Nederland (ZiNL) is gestart met de (her)beoordeling van de MammaPrint®. Zij zal de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren over de opname van de MammaPrint® in de basisverzekering. 

MammaPrint® is een genenprofieltest die zeventig genen in de tumor analyseert. De uitslag geeft aan of het risico  op uitzaaiingen op afstand hoog of laag is. Deze uitslag kan gebruikt worden om samen met de arts te bespreken of chemotherapie zinvol is in jouw geval.
Lees meer over MammaPrint® >>

In 2010 oordeelde ZiNL dat er onvoldoende bewijs was voor de toelating van MammaPrint® in de basisverzekering. Naar aanleiding van de publicatie van de MINDACT studie in augustus 2016, beoordeelt ZiNL opnieuw of de MammaPrint® kan worden toegelaten tot de basisverzekering. De MINDACT studie is een Europees onderzoek onder 6693 borstkankerpatiënten naar de betrouwbaarheid van de MammaPrint®.
Lees meer over MINDACT studie >> 

Meerdere Europese landen zijn geïnteresseerd in de beoordeling van de MammaPrint®, daarom is besloten hiervan een beoordeling in het kader van EUnetHTA (European network for Health Technology Assessment) te maken. Borstkankervereniging Nederland is ook betrokken bij deze Europese beoordeling en zal het patiënten perspectief inbrengen. Deze Europese beoordeling zorgt wel voor een aanzienlijke vertraging van de opname in het basispakket in Nederland. Naar verwachting zal het EUnetHTA rapport in november/december 2017 gereed zijn. In aansluiting daarop zal een besluit worden genomen over vergoeding in Nederland. 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten