​​​​​​​Landelijke richtlijn Borstkanker herzien

vrijdag, 12 januari 2018

Borstkankerzorg individueler met meer aandacht voor kwaliteit van leven

Een groot deel van de landelijke richtlijn Borstkanker is herzien en voor iedereen beschikbaar via www.oncoline.nl en www.richtlijnendatabase.nl.

Wat is er veranderd in de richtlijn ten opzichte van de vorige versie?

In de nieuwe richtlijn zijn o.a. nieuwe geneesmiddelen en screeningsadviezen voor mutaties van borstkanker opgenomen. Daarnaast is er meer aandacht voor kwaliteit van leven bij kanker en voor gedeelde besluitvorming met de patiënt.

‘We zijn duidelijk op weg naar een beleid van meer individuele behandeling, met minder behandeling als dat kan en alleen meer als dat echt nodig is’, zegt Carolien Smorenburg, voorzitter van de richtlijnwerkgroep en werkzaam als internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek.

‘In veel meer situaties is expliciet toegevoegd: overleg samen met de patiënt. Dat is belangrijke winst’, aldus Désirée Hairwassers. Zij was als patient advocate namens Borstkankervereniging Nederland (BVN) betrokken bij de totstandkoming van de richtlijn. ‘Het zijn de momenten waarop de arts de vraag moet stellen: wat is belangrijk in uw leven? De één grijpt ieder procentje extra kans op overleving aan, ook al heeft dat grote invloed op zijn of haar stemming, energieniveau of seksleven. Een ander maakt een andere keus. Daar kun je geen algemene aanbeveling voor doen.’

Lieke Steinmeijer, directeur van BVN: “We zijn blij dat we een goede bijdrage hebben kunnen leveren aan de richtlijn. We hebben ons steeds bij alle punten afgevraagd ‘wat betekent dit voor het leven van de patient’? Aandacht voor gedeelde besluitvorming, het tegengaan van over- en onderbehandeling en aandacht voor late gevolgen van behandelingen horen thuis in de visie van BVN over optimale borstkankerzorg

De oude richtlijn is van 2012. In de tussentijd zijn er veel ontwikkelingen en nieuwe inzichten bijgekomen. In de herziene richtlijn zijn die bij elkaar gebracht en na goedkeuring van alle betrokken wetenschappelijke verenigingen voor iedereen online beschikbaar gemaakt. Dit is voor het eerst op een modulaire wijze gedaan. Dat betekent dat de richtlijn niet meer in zijn geheel, maar in delen is herzien. Zo is de richtlijn voortaan gemakkelijker en sneller aan te passen aan de nieuwste inzichten.

Een paar belangrijke wijzigingen in de nieuwe richtlijn:

  • De screeningsadviezen zijn uitgebreid voor nieuwe mutaties in borsttumoren (onder meer CHEK2 en PALB2).
  • Er ligt meer nadruk op gedeelde besluitvorming.
  • Het locoregionale beleid bij zowel de primaire behandeling als na neoadjuvante therapie en operatie zijn uitgebreid herzien. De indicaties voor okselklierdissectie zijn afgezwakt, radiotherapie wordt specifieker gegeven en er zijn meer individuele opties opgenomen.
  • Het preventief weghalen van de eierstokken (ovariëctomie) als onderdeel van hormonale therapie wordt niet meer aanbevolen als eerste keus omdat dit ingrijpende en onomkeerbare effecten heeft.
  • Er worden aanbevelingen gedaan voor het systemisch beleid bij recidieven.
  • In de richtlijn staan voor het eerst ook interventies bij seksualiteit, vermoeidheid en de impact van kanker op het gezinsleven.

De revisie is uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van meerdere wetenschappelijke- en beroepsverenigingen, NABON en van patiëntenorganisatie BVN.

Agenda

vrijdag, 21 december 2018 | 14:00 tot 16:00 uur
woensdag, 9 januari 2019 | 09:30 tot 11:30 uur

Nieuws

donderdag, 1 december 2016