Internationale bijwerkingenweek: meld voor veiliger medicijngebruik

maandag, 25 november 2019

Vandaag start de bijwerkingenweek, een jaarlijkse campagne door medicijnautoriteit College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Bijwerkingencentrum Lareb. Het doel van deze week is medicijngebruikers én zorgverleners bewust te maken van het belang van het melden van bijwerkingen, zeker als iemand meerdere medicijnen tegelijk gebruikt. Met deze meldingen ontstaat een completer beeld van de veiligheid van medicijnen.

Bijna iedereen in Nederland gebruikt wel eens een medicijn. Ongeveer 65% van de Nederlanders gebruikt wel eens een medicijn op recept en ruim een kwart gebruikt meer dan vijf medicijnen tegelijk. Vaak zijn dit ouderen en patiënten met chronische aandoeningen.

Bijwerkingen en polyfarmacie

Polyfarmacie, het gebruik van meer medicijnen tegelijkertijd, is dit jaar het thema van de bijwerkingenweek. Bij polyfarmacie kan het ene medicijn de werking van het andere medicijn beïnvloeden. Zo kan een medicijn bijvoorbeeld sterker of minder sterk gaan werken.

Completer beeld medicijnen

“Hoe beter patiënten en zorgverleners melden, hoe vollediger ons inzicht in de veiligheid van medicijnen”, aldus Agnes Kant, directeur van Bijwerkingencentrum Lareb. Melden van bijwerkingen draagt zo bij aan nieuwe of meer volledige informatie over medicijnen bij gebruik in de praktijk. Ton de Boer, voorzitter van het CBG: “Dit inzicht is essentieel om de veiligheid van medicijnen te bewaken. Op basis van informatie over bijvoorbeeld een nieuwe bijwerking, interacties tussen medicijnen of een opvallende toename in het aantal meldingen ondernemen we waar nodig actie, ook op Europees niveau.”. Voorbeelden van deze acties zijn het aanpassen van de informatie in de bijsluiter, het recept-plichtig maken van een medicijn en het actief verspreiden van risico-informatie.

Hoe bijwerkingen melden?

Medicijngebruikers en zorgverleners kunnen een (vermoedelijke) bijwerking melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Afgelopen jaar werden daar bijna 34.000 bijwerkingen gemeld. Bij het melden maakt het niet uit of het om een nieuwe of een bekende bijwerking gaat.

Wil je meer weten over de internationale bijwerkingenweek? Bekijk de website van het CBG