Geen bewijs voor verband gebruik deodorant en borstkanker

woensdag, 28 september 2016

Diverse media berichten vandaag dat er vanuit wetenschappelijke studie aanwijzing zou zijn voor een verband tussen het gebruik van deodorant en het krijgen van borstkanker. Echter deze studie bevindt zich in een eerste fase van onderzoek. Dat betekent dat er enkel in een kweekschaal is getest bij een beperkt aantal muizen. Daarom is dit geen enkel bewijs dat het gevonden effect ook bij de mens geldt.

Niet getest op de menselijke huid

Bij de betreffende studie spoten ze vijf muizen onderhuids in met borstkliercellen die langdurig aan aluminium waren blootgesteld. Omdat er niet getest is op de huid van mensen, is er nog geen bewijs dat deze bevinding ook voor mensen geldt. Het betreft hier dus een dierexperimenteel onderzoek bij een beperkt aantal muizen die deels ook nog minder afweer hadden dan normale muizen.

Wel aanleiding tot nader onderzoek

Samenvattend bewijst deze studie niet dat aluminium houdende deodorant bij de mens tot meer kans op borstkanker leidt. Wel kan het resultaat van deze studie aanleiding zijn voor nader onderzoek bij muizen waarbij aluminium niet wordt ingespoten, maar direct op de huid wordt aangebracht. Daarnaast is het van belang dat er aanvullend epidemiologisch onderzoek wordt gedaan bij mensen. En dat er een vergelijking wordt gedaan tussen groepen mensen die wel en geen aluminium houdende deodorant gebruiken.

BVN ziet geen enkele reden voor ongerustheid over het gebruik van deodorant in relatie tot het krijgen van borstkanker.

Lees ook het standpunt van de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) >>