Erasmus MC start inwendige bestraling borstkankerpatiënten

woensdag, 25 oktober 2017

Het Erasmus MC gaat borstkankerpatiënten behandelen met inwendige bestraling. Bij deze manier van bestralen worden op de plek waar de tumor zat, radioactieve "zaadjes" geplaatst die van binnenuit de borst bestralen. Borstkankervereniging Nederland (BVN) vindt het goed nieuws dat er nieuwe technieken ontwikkeld worden waarbij niet standaard de hele borst wordt bestraald, mét behoud van dezelfde effectiviteit. Wel zal uit onderzoek moeten blijken met welke bijwerkingen en gevolgen op de langere termijn de techniek gepaard gaat.

Radioactieve zaadjes: titaniumcapsules

Bij de behandeling, 'Permanent Breast Seed Implants' (PBSI), worden met een holle naald zaadjes (kleine titanium capsules) in de borst geplaatst die van binnenuit voor bestraling zorgen. Voorafgaand hieraan worden met behulp van echobeelden en een CT scan nauwkeurig de plaats bepaald waar de bestraling moet plaatsvinden. De ingreep duurt ongeveer een uur. Daarna kan de patiënt direct weer naar huis. "Na een borstsparende operatie volgt nu nog altijd een periode van bestraling van de gehele borst om eventuele achtergebleven tumorcellen alsnog te vernietigen", vertelt arts-onderzoeker Gerson Struik. "Door inwendig te bestralen, kan nauwkeuriger bestraald worden én het is veel prettiger voor patiënten doordat het in gang zetten van de inwendige bestraling in één ziekenhuisbezoek geregeld is." De nauwkeurige bestraling zou de kans op terugkeer van kanker verminderen. Uit onderzoek bleek dat de kans dat de kanker in dezelfde borst terugkeert, ongeveer 1 procent is. Ook brengt de manier van bestralen geen schade toe aan hart- of longweefsel en ook is er minder huidschade dan bij uitwendige bestraling.

Voor een beperkte groep patiënten

Niet iedereen komt in aanmerking voor deze techniek. Gerda Verduijn, radiotherapeut-oncoloog, zegt dat de behandeling vooral geschikt is voor patiënten:

  • van vijftig jaar en ouder
  • met een laag-risico tumor
  • bij wie de lymfeklieren kankervrij zijn

Jongere borstkankerpatiënten hebben vaak een agressievere vorm van de ziekte, zodat hun gehele borst bestraald moet worden.

Bijwerkingen en lange termijn effecten

Professor dr. Henk Struikmans, werkzaam geweest als radiotherapeut in het Haaglanden Medisch Centrum te Leidschendam en lid van de adviesraad van BVN zegt over deze techniek: “Het is heel goed dat er technieken ontwikkeld worden die minder belastend zijn voor de patiënt met behoud van effectiviteit. Officieel is in Nederland het effect op de kwaliteit van leven en de effectiviteit op de langere termijn nog niet bewezen. We zien de behandelresultaten dan ook met grote belangstelling tegemoet.”

Vergoeding en beschikbaarheid

Tenslotte is het van belang dat deze techniek, en andere goede innovatieve behandelingen, beschikbaar komen voor alle patiënten in Nederland en vergoed worden. BVN volgt de ontwikkelingen op de voet en informeert via deze website.