Is borstsparend opereren en bestralen beter dan amputeren?

dinsdag, 15 december 2015

Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft kennis genomen van het bericht in de media over het onderzoek van het Integraal Kankerinstituut Nederland (IKNL). BVN vindt onderzoek naar de beste behandelvormen erg belangrijk maar vindt het jammer dat er nu voorbarige conclusies getrokken worden die voor veel onrust onder de patiënten zorgen

BVN begrijpt deze zorgen en wil daarom benadrukken dat het onderzoek plaats heeft gevonden met gegevens uit de periode 2000-2004. In die periode waren niet alle tumorkenmerken bekend en werden om die reden niet meegenomen in het onderzoek. Ook werden de gegevens over borstkanker in de familie nog niet meegenomen.

De behandeling anno 2015 is erg veranderd en sterk verbeterd. Borstkanker is divers; het kent vele verschijningsvormen en er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden die per patiënt verschillend kunnen zijn.

Het is belangrijk dat per patiënt gekeken wordt naar alle tumorkenmerken. En dat er rekening gehouden wordt met de wensen van de individuele patiënt. Alle voor- en nadelen van de verschillende behandelingen moeten besproken worden, inclusief de late gevolgen van de behandelingen. Een gesprek hierover moet ten allen tijde in de spreekkamer plaatsvinden tussen arts en patiënt.

BVN adviseert patiënten die ongerust zijn contact op te nemen met (zijn/haar) behandelend arts.

Hier vind je meer informatie:

Onze woordvoerder Marga Schrieks en vrijwilliger Désirée Hairwassers geven een toelichting op radio en televisie:

 

Medisch specialisten: conclusie onderzoek is voorbarig

18-12-2015

Medische specialisten van onder meer Maastricht UMC en Antoni van Leeuwenhoek vinden de conclusie van de onderzoekers voorbarig is. Type behandeling en uitkomst hangt namelijk samen met vele factoren:

  • Patiënten die een borstsparende behandeling ondergaan hebben meestal gunstigere tumorkenmerken en daardoor betere vooruitzichten.  
  • Patiënten met ernstige bijkomende ziekten of patiënten op hoge leeftijd kiezen in de praktijk vaker voor een volledige borstverwijdering. Zij hebben meer risico te overlijden aan niet-borstkanker oorzaken.
  • Daarnaast was in genoemde periode HER2 bepaling en HER2-gerichte behandeling nog niet beschikbaar.  

Lees ook de berichtgeving van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het Maastricht UMC+ voor een nuancering van het onderzoek.

 

Beroepsgroep: dit onderzoek is geen reden om te twijfelen aan je behandeling 

19-12-2015

Nationaal BorstkankerOverleg Nederland (NABON) betreurt de ongenuanceerde wijze waarop de media de resultaten van de IKNL-studie heeft verwoord betreffende de overleving van borstsparende therapie versus amputatie.

Dit schrijft het NABON-bestuur aan haar leden over de ongenuanceerde berichtgeving:

"Dit heeft tot heel veel onrust bij patiënten geleid, voor ons allen direct merkbaar door de vele telefoontjes en ingelaste consulten op de polikliniek. Alhoewel we het waarderen dat IKNL de studie op haar website heeft verduidelijkt, is het kwaad al geschied.''

Het bestuur vraagt zich af of de conclusies wel zo hard getrokken hadden mogen worden: ''Zoals het IKNL zelf ook al aangeeft zijn de patiënten die een borstsparende behandeling hebben ondergaan jonger en hadden gunstigere tumorkenmerken. Daarmee is de groep van patiënten die borstsparend is behandeld een groep met op voorhand een betere prognose. Statistische correctie voor verschillen tussen beide groepen is niet volledig.''

Het NABON-bestuur vindt het belangrijk dat bij het naar buiten brengen van resultaten men zich realiseert welke effecten dit heeft op patiënten: ''Het is belangrijk om daar heel zorgvuldig in te zijn.''

Lees hier de toelichting van IKNL op hun website.

 

Vragen en antwoorden

Is het waar dat een borstsparende operatie met bestraling een hogere overlevingskans geeft?

Dat is niet per definitie waar. Er kunnen namelijk andere factoren van invloed zijn wanneer een arts kiest voor amputatie in plaats van borstsparend met bestralen.

De behandeling borstsparend opereren en bestralen is volgens het artikel beter dan amputatie van de borst. Ik maak me ongerust of ik wel de beste behandeling heb gehad. Is dat terecht?

Dat is niet per definitie terecht. De arts houdt rekening met meerdere factoren bij de keuze van behandeling. Borstkanker is een complexe ziekte met vele verschijningsvormen. Deze diversiteit vraagt om een gerichte behandeling en aanpak en dat moet per patiënt bekeken worden.

Waarom kiest een arts niet altijd voor borstsparend opereren en bestralen, maar voor amputatie?

Patiënten die een borstsparende operatie met bestraling krijgen voor borstkanker, hebben over het algemeen al een betere prognose. Deze behandeling wordt gegeven aan patiënten met een 'gunstigere' tumor en een betere algemene prognose. Vrouwen die een borstamputatie krijgen, zijn er meestal aan de basis al slechter aan toe.

Factoren die in deze situatie meespelen zijn onder andere:

  • Een slechtere prognose: als de kans groter is dat de tumor terug komt, wordt er gekozen voor amputatie 
  • Als borstkanker in de familie voorkomt.
  • Als de conditie van de patiënt zo slecht is, dat hij/zij de bestraling fysiek niet aan kan.

Het is ten allen tijde van belang dat alle opties worden besproken en dat de voor-en nadelen van de mogelijke behandelvormen worden besproken.

Ik heb mijn borsten preventief laten verwijderen omdat ik een erfelijke aanleg heb voor borstkanker. Had ik voor een borstsparende operatie met bestraling moeten kiezen?

Nee. Wanneer je je preventief laat opereren, is er geen sprake van een tumor die weggehaald en/of bestraald moet worden. Je hebt op dat moment namelijk nog geen kanker.