Biosimilars nu ook voor de behandeling van borstkanker

donderdag, 12 april 2018

Informatie voor patiënten vanaf vandaag beschikbaar

Vandaag vindt het derde Nationaal Biosimilar Symposium plaats. Hier presenteert Borstkankervereniging Nederland (BVN) haar standpunt over biosimilars, mede opgesteld op basis van de resultaten van onze B-force uitvraag. Daarnaast krijgt onze koepelorganisatie, de Nederlandse Federatie van Kanker patiëntenorganisaties (NFK) deze dag de patiëntenfolder ‘Antwoorden op vragen over biologische medicijnen’ uitgereikt van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CMG). De bijeenkomst werd georganiseerd door Stichting Initiatiefgroep Biosimilars Nederland (IBN).

Standpunt BVN omtrent biosimilars

BVN is zich bewust van de almaar stijgende kosten voor medicijnen gebruikt voor kanker (440 miljoen 2010, 550 miljoen 2013, 700 miljoen in 2015). Doelmatige inzet van medicijnen kan ruimte bieden om nieuwe middelen met meerwaarde in de toekomst voor patiënten toegankelijk te houden. Biosimilars kunnen hierbij een rol spelen. Dit jaar (2018) komt er voor het eerst een biosimilar op de markt voor Herceptin® (trastuzumab).

Onderstaande aandachtpunten vindt BVN hierbij van belang

  1. BVN is voorstander van het gebruik van het meest doelmatige biologische medicijn (origineel of biosimilar) bij patiënten, die nog niet eerder met dit middel behandeld zijn (de nieuwe patiënten).
  2. Wanneer patiënten voor langere tijd behandeld worden, kan een overstap overwogen worden (om medische dan wel niet medische redenen). Dit kan echter alléén nadat dit zorgvuldig met de patiënt besproken is, en gekeken is wat de overstap voor de patiënt betekent.
  3. De patiënt moet goed gevolgd worden om eventueel veranderende effecten en bijwerkingen tijdig te detecteren en te registreren.
  4. Voor alle patiënten behandeld met biologische medicijnen geldt dat productnaam, stofnaam en batchnummer voor iedere toediening vastgelegd moet worden in het patiëntendossier.

Biosmiliars bekeken vanuit patiëntenperspectief

We vroegen onze achterban naar hun mening via B-force. Een aanzienlijk deel van de respondenten gaf aan zich onzeker te voelen bij het idee een biosimilar te gaan gebruiken. En dat er behoefte is aan meer informatie. Uit de resultaten kunnen we concluderen dat het belangrijk is dat er duidelijke informatie over het gebruik, de werking en de veiligheid van het middel wordt gegeven door de arts.

Biosimilars

Biosimilars zijn goed geteste, geregistreerde biologische geneesmiddelen. Het is wetenschappelijk bewezen dat ze in hoge mate een gelijkwaardige effectiviteit en veiligheid hebben in vergelijking tot het originele product. Ze zijn goedkoper. Alle medicijnen, dus ook biosimilars, worden volgens vastgestelde procedures en na zorgvuldige beoordeling door de overheid tot de markt toegelaten.

BVN heeft vertrouwen in de huidige biosimilars voor Herceptin® (trastuzumab). We hebben dat vertrouwen omdat de werking en veiligheid wetenschappelijk bewezen vergelijkbaar is. We vinden het  belangrijk dat tijdens het gebruik van het oorspronkelijke medicijn en de bio-similar goed gelet wordt op de (mogelijke) bijwerkingen en dat deze ook geregistreerd worden.

Meer weten

Lees de folder ‘Antwoorden op vragen over biologische medicijnen’ >