16.819 handtekeningen voor psychosociale zorg in het basispakket

dinsdag, 7 juni 2016

16.819 mensen vinden dat psychosociale zorg vergoed moet worden voor kankerpatiënten. BVN steunde de afgelopen weken de petitie van Patiëntenkoepelorganisatie Levenmetkanker (LMK) door hiervoor aandacht te vragen. Meer aandacht voor late gevolgen bij borstkanker en psychosociale zorg zijn speerpunten voor 2016. We hebben ook onze achterban gevraagd een handtekening te zetten. Vandaag zijn de handtekeningen van de petitie ‘Minder kopzorgen bij kanker’ aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor VWS.

Diagnose borstkanker slaat in als een bom. Niet alleen bij degene die kanker heeft, maar ook bij de partner, ouders, kinderen en andere naasten. De eerste aan­dacht gaat uit naar behandeling van de ziekte, naar overleven. Bijna éénderde van alle patiënten leeft ook na de eerste periode van behandeling met angst, somberheid en vermoeidheid. Klachten die vallen onder de noemer ‘aanpassingsstoornis’. Klachten die zijn ontstaan dóór de diagnose.
 
Wij van BVN vinden dat psychosociale zorg deel moet uit­maken van de totale (borst)kankerzorg. Deze zorg moet wat ons betreft in de basisverzekering! 

De petitie is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden en op 15 juni aan minister Schippers van Volksgezondheid.