Nazorg en controle bij mannen met borstkanker

AIs de behandeling is afgerond blijf je nog een tijd onder controle. Vaak krijg je ook nazorg. De termen controle en nazorg worden soms door elkaar gebruikt. Ze worden ook wel follow-up genoemd.

Controles

De controles bestaan uit bezoeken aan je specialist, de verpleegkundig specialist of de huisarts. Je kunt ook controles bij meerdere artsen krijgen. De controlebezoeken zijn bedoeld om:

 • Eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen
 • In een vroeg stadium eventuele terugkeer van de ziekte op te sporen
 • Bij mensen die niet meer beter worden: bij te houden hoe de ziekte zich ontwikkelt en welke klachten er zijn

Tot vijf jaar na de behandeling krijg je ieder jaar een controle, omdat het risico dat de ziekte terugkomt de eerste 5 jaar het grootst is. Bij de controles bekijkt de arts of de ziekte is teruggekomen. Daarvoor onderzoekt hij beide borsten.

Heb je een erfelijke mutatie die de kans op borstkanker vergroot, dan blijft je misschien langer onder controle.

Wat houden de controlebezoeken in?

De controles kunnen uit 1 of meer van de volgende onderdelen bestaan:

 • Een gesprek over hoe het met u gaat. Bijvoorbeeld of u last heeft van bijwerkingen of late gevolgen. En of u last heeft van psychische of sociale klachten.
 • Een lichamelijk onderzoek
 • Beeldvormend onderzoek zoals een scan

Signalen van uw lichaam

Wees alert op de signalen van je lichaam, bijvoorbeeld een nieuw knobbeltje of andere verandering(en) aan de behandelde borst, een verdikking van de huid of pijn. Merkt je een verandering, neem dan contact op met je huisarts of specialist. Laat je onderzoeken bij klachten die steeds erger worden en langer dan drie weken duren. De klachten hoeven niets met borstkanker te maken te hebben.

Mammografie

Bij de controles kun je ook een mammografie krijgen. Hiermee kan de arts kijken of in je gezonde borst  een of meer tumoren zitten.De kans op een tweede tumor in de andere borst is klein. Daarom is een mammografie bij de controles niet persé nodig, maar dit wordt soms wel gedaan.

Angst voor controles

Angst voor terugkeer van kanker komt veel voor bij mensen die kanker hebben gehad. Meestal neemt deze angst in de loop der tijd wel iets af. Maar bij sommige mensen blijft de angst hoog. Ook jaren na de behandeling.  Sommige mensen vinden het een prettig en veilig idee om regelmatig naar het ziekenhuis terug te gaan. Anderen zien juist erg op tegen de controle, ook nog jaren na de behandeling. Voor hen is elke controle weer spannend.

Lees meer over de angst voor terugkeer in de bibliotheek van kanker.nl >>

Niet verplicht

De controles zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen van de afspraken af te zien. Overleg daarover met je arts en bespreek waar je op moet letten.

Liever langer onder controle

Er zijn ook mensen die langer onder controle willen blijven dan de periode die de arts heeft voorgesteld. Geldt dit voor jou, bespreek dit dan met jearts. Vertel hem je onder controle wilt blijven. En probeer daar een redelijke afspraak over te maken.

Nazorg

Uit het lichamelijk onderzoek of het gesprek met je arts of verpleegkundige kan blijken dat je baat hebt bij bepaalde nazorg. Deze zorg is bedoeld om de kwaliteit van je leven te verbeteren en de levensduur te verlengen.

Voorbeelden van nazorg zijn:

 • Begeleiding door een fysiotherapeut om (weer) conditie op te bouwen
 • Begeleiding door een diëtiste om op een door jou gewenst gewicht te komen en/of te blijven
 • Begeleiding door een psycholoog of maatschappelijk werker voor psychosociale zorg
 • Behandeling van de late gevolgen van de behandeling tegen kanker, bijvoorbeeld lymfoedeem (bij borstkanker)
 • Om je behoefte aan nazorg in kaart te brengen, kan de arts of verpleegkundige gebruik maken van de Lastmeter of van OncoKompas2.0.

In de Hulpwijzer op onze website hebben we een overzicht voor je gemaakt van mensen en organisaties die je verder kunnen helpen.

Lastmeter

De Lastmeter is een vragenlijst die je vult en vervolgens met je arts of verpleegkundige bespreekt. Uit jouw antwoorden op de vragen wordt duidelijk van welke problemen of zorgen je op dat moment last hebt. En of je behoefte hebt aan extra ondersteuning. De Lastmeter wordt bij voorkeur op verschillende momenten in het hele zorgproces ingevuld.

OncoKompas2.0

Met OncoKompas2.0 kun je zelf je kwaliteit van leven in kaart brengen. Hiervoor beantwoord je vragen over lichamelijk, mentaal en sociaal functioneren, je leefstijl en zingeving. Zo nodig krijg je het advies professionele hulp te zoeken. Je kunt alleen via je arts of verpleegkundige toegang krijgen tot Oncokompas2.0.

Verwijsgids Kanker

De Verwijsgids Kanker helpt bij het vinden van ondersteunende behandeling en begeleiding bij kanker.