Naasten

"Kanker heb je niet alleen", is een bekende uitspraak. Ook als partner, familielid of vriend, krijg je te maken met spanningen, onzekerheid en angst. Tegelijk komen er extra taken op je af. Zoals bezoeken aan het ziekenhuis, veel meer aanloop en telefoontjes thuis. Dit alles moet je zien te combineren met je gewone bezigheden. Hoe redt je dat?

Borstkanker en naasten

Machteloos en onzeker

Als naaste van iemand met kanker kunt je je machteloos en onzeker voelen. Je wilt iets doen of zeggen, maar wat? De pijn en de angst kun je niet wegnemen. Maar je helpt al enorm door er te zijn. Door mee te leven en oprechte aandacht te geven. Door de patiënt te laten voelen dat hij/zij op je kan rekenen.

Tips om steun te geven

 • Je hoeft niet alle mogelijke steun te geven. De een is goed in woorden, de ander in klusjes. Vraag waar je bij kunt helpen
 • Sta je iets verder af van de patiënt? Blijf contact houden. Stuur af en toe een berichtje
 • Overleg of je huishoudelijke taken kunt doen. Bijvoorbeeld helpen bij het koken
 • Vraag of je mee kunt gaan naar het ziekenhuis. Ook kan het fijn zijn om aanwezig te zijn bij de afspraak met de arts. Twee horen meer dan één
 • Misschien kun je oppassen op de kinderen of ze wegbrengen naar school of sport

Rekening houden met emoties

 • Veel mensen willen adviezen te geven. Goedbedoeld. Maar als patiënt zit je daar niet altijd op te wachten
 • Afleiding en vrolijkheid zijn goed. Maar doe niet alsof de ziekte er niet is

Hulp voor jezelf als naaste

Soms kom je nauwelijks aan jezelf toe. In het begin gaat alle aandacht naar de patiënt. Logisch. Maar ook als naaste kun je behoefte hebben aan ondersteuning. Er zijn verschillende mogelijkheden om hulp voor jezelf te krijgen:

 • Van de huisarts zelf

 • Van de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-ggz)

 • Van hulpverleners in ziekenhuizen

In veel ziekenhuizen zijn hulpverleners aanwezig. Bijvoorbeeld medisch maatschappelijk werkers, medisch psychologen of speciaal getrainde verpleegkundigen. Bij hen kun je je gevoelens bespreken. Daarnaast kunnen zij je informatie geven over regelingen en voorzieningen. Jullie aanspreekpunt in het ziekenhuis kan je vertellen welke hulp in jullie ziekenhuis aanwezig is.

 • Discussiegroepen

Op kanker.nl vind je een discussiegroep voor naasten en een groep voor ouders met kanker. Daar bespreken mensen hun ervaringen. Als deelnemer van kanker.nl kunt je zelf ook je ervaringen delen

 • Inloophuizen

Bij de inloophuizen kun je terecht om over je ervaringen te praten. Of voor voorlichting, activiteiten en contact met lotgenoten. Je kunt er zonder verwijzing en zonder afspraak binnenlopen.

 • Psycho-oncologisch centrum

Een psycho-oncologisch centrum biedt gespecialiseerde zorg. Bijvoorbeeld individuele gesprekken, partner-relatie gesprekken, gezinsgesprekken of groepsgesprekken. Je kunt daar behoefte aan hebben bij angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid, depressieve gevoelens of relatieproblemen door de ziekte.

 • BIG-geregistreerde psycholoog

Bij voorkeur iemand die aantoonbare ervaring heeft met mensen met kanker en hun naasten.

Voor partners

Heeft jouw partner borstkanker? Dan kun je verder lezen in ons dossier partners.

In het gezin

Ben je op zoek naar hulp voor je gezin? Bekijk dan ons dossier borstkanker in het gezin.

Extra informatie