MRI

MRI (Magnetic Resonance Imaging) kan tumoren in beeld brengen die met andere beeldonderzoeken niet te zien zijn. Ook is bij sommige tumoren de grootte van de tumor veel beter vast te stellen met MRI. 

Hoe werkt het?

Een MRI is een onderzoek waarbij door middel van radiofrequente golven (dus geen röntgenstraling) in een elektromagnetisch veld een scan van de borst wordt gemaakt. Via een infuus in je arm wordt tijdens het onderzoek contrastvloeistof ingespoten om onderscheid te kunnen zien tussen tumorweefsel en borstklierweefsel, waarbij een tumor sterk contrast opneemt en gezond weefsel meestal maar weinig.

Een MRI-scan als aanvullend onderzoek vindt plaats voorafgaand aan de operatie bij vrouwen die een borstsparende operatie krijgen/wensen en bij wie de omvang en plaats van de tumor op de mammografie en echografie onvoldoende duidelijk zijn. MRI brengt dit goed in beeld en geeft de chirurg de informatie die hij nodig heeft om de gewenste behandeling te kunnen uitvoeren.

Een MRI-scan kan ook eventuele uitzaaiingen in ruggenmerg en hersenen zichtbaar maken. De MRI laat zien of er een tumor aanwezig is en hoe groot deze is.