Meer overleg bij ouderen

Idealiter bepalen de behandelaars samen met jou de behandeling. Dan wordt er rekening gehouden met jouw wensen en voorkeuren. Het is belangrijk dat je je goed laat informeren en alles vraagt wat je weten wilt. Zo kun je een goed beeld vormen van de behandeling en de gevolgen daarvan voor jou. Pas dan kun je meebeslissen. Dit wordt ook wel gedeelde besluitvorming of ‘samen beslissen ‘genoemd. 

Dit is altijd het uitgangspunt, maar bij ouderen is dit misschien nog belangrijker omdat de behandeling bij ouderen minder vaststaat dan bij jongere patiënten. Bij jongere patiënten weten we door onderzoek al beter wat voor wie de beste behandeling is. Bij alle borstkankerpatiënten geldt overigens dat samen beslissen zorgt voor de beste zorg.

Bij de keuze voor een behandeling spelen ook persoonlijke omstandigheden een rol. Heb je een partner, betrokken familie of vrienden waarop je een beroep kunt doen, dan kun je een behandeling vaak beter aan dan wanneer je er alleen voor staat. 

Voor een alleenstaande oudere met een klein netwerk kan het zwaar zijn om een aantal weken naar het ziekenhuis te gaan voor een bestraling. Komt er na de operatie een paar weken een vriendin logeren, of is er iemand die met je mee wil, dan wordt een behandeling vaak al een stuk draaglijker.

Thuiszorg

Er zijn ook mogelijkheden zoals thuiszorg of een herstellingsoord/zorghotel waar je terecht kunt na een operatie of ziekte. Je vaste aanspreekpunt in het ziekenhuis (vaak de mammacare- of regieverpleegkundige) kan helpen bij het regelen hiervan. 

Nog andere ziektes

Ook is het heel belangrijk dat er tussen de verschillende specialismen overleg is, wanneer er sprake is van andere ziektes. Vaak treedt de casemanager of (mammacare- of regieverpleegkundige) hierbij op als regisseur of coach. Mocht het zijn dat je geen casemanager/regie verpleegkundige krijgt aangewezen, vraag hier dan specifiek om. Het gebeurt helaas soms dat er onvoldoende overleg is tussen de verschillende specialismen, ook in seniorvriendelijke ziekenhuizen.

Eigen wensen inbrengen lastig?

Het kan lastig of eng zijn om je eigen wensen en (on)mogelijkheden in te brengen in gesprekken met je arts en je niet bij al voorbaat al aan te sluiten bij wat hij of zij voorstelt. Veel oudere patiënten vinden dit moeilijk en dat is ook niet vreemd. Het aanzien voor de dokter is vroeger met de paplepel ingegoten.

Tegenwoordig vinden artsen het echter juist prettig als een patiënt laat horen wat hij of zij wil. Zodat jullie samen kunnen onderzoeken wat het beste bij jou past en  samen een goede beslissing kunnen nemen.