Meer informatie over cognitieve klachten

Boeken

Het Borstkankerboek, Dr. H. Oldenburg en anderen. 

Zorgboek Borstkanker, S. Kollaard e.a.

Zorgboek Vermoeidheid en Kanker, Stichting September in samenwerking met verschillende organisaties.

Artikelen

Gratis te downloaden via het archief van B, het tijdschrift van Borstkankervereniging Nederland (BVN). Je kunt B ook thuis ontvangen.

‘Chemobrein’ zorgt voor verwarring’, winter 2014 B

Moe, maar niet moedeloos’, 9 midwinter2013 B

Angst voor terugkeer onderzocht’, 9 midwinter 2013 B

Fitter door hardlopen’, 7 voorjaar 2013 B

Hier en nu’ (over mindfulness), nummer 5 nazomer 2012 B.

Gratis te downloaden via het archief van Kracht, het tijdschrift van KWF Kankerbestrijding Nederland (KWF)

Verder leven met een chemobrein’, editie 22, september 2013 Kracht. Het artikel begint op pagina 14.

Gratis te downloaden via het archief van Klankborden, het tijdschrift van Stichting Klankbord. Stichting Klankbord is een landelijke patiëntenorganisatie voor mensen met kanker in het hoofd-halsgebied, hun naasten en anderen die zich betrokken voelen.

Geheugenproblemen na kanker’, mei 2012 Klankborden. Het artikel begint op pagina 4.

Het chemobrein in beeld’, mei 2012 Klankborden. Het artikel begint op pagina 13.

Gratis te lezen op kennislink.nl, een artikel van AMC Magazine

Het chemobrein in beeld’, 1 oktober 2010, AMC Magazine

Checklist

www.b-bewust.nl

Op www.b-bewust.nl (een website van BVN) kun je een persoonlijke, digitale checklist aanmaken met vragen die je aan je (huis)arts of verpleegkundige wilt stellen. Je selecteert de vragen die op dat moment voor jou van belang zijn. Dit doe je per thema en onderwerp. In het thema ‘Mogelijke effecten van borstkanker’ komt het onderwerp vermoeidheid aan bod.

 Je kunt je lijst met vragen altijd en overal inzien en wijzigen. Het aanmaken van een checklist kost niks.

Online hulpmiddelen

www.lastmeter.nl
De Lastmeter – ontwikkeld door IKNL – is een online hulpmiddel waarmee je de problemen in kaart kunt brengen die je ervaart door je ziekte. Het kan je helpen bij je gesprekken met je zorgverleners.

www.owise.nl

Owise is een website en een mobiele app waarmee je alle gegevens over je leven met borstkanker bij elkaar hebt. Hou bij hoe je je voelt, schrijf je vragen op, voer alle medische gegevens in en lees over je behandelplan.

www.houvastvoorelkaar.nl 
De Universiteit Twente en VU medisch centrum hebben de cursus ‘Houvast, voor elkaar’ ontwikkeld, voor partners van mensen die kanker hebben (overleefd). Deze online cursus biedt informatie en steun en helpt je, alleen of samen met je partner, het beste te halen uit deze moeilijke tijd.

www.oncokompas.nl
Het OncoKompas helpt patiënten om na de behandeling van kanker zelf of met hulp de weg te vinden naar de meest optimale nazorg en revalidatie, afgestemd op de persoonlijke gezondheid en situatie van de patiënt. Het OncoKompas is bedoeld om te herstellen van kanker als de eerste schrik en drukte voorbij is. Dat is vanaf zo’n drie maanden na de behandeling.

www.opademnaborstkanker.nl
De website ondersteunt emotioneel herstel na de behandeling van borstkanker en heeft twee doelen: het afnemen van mogelijke klachten als gevolg van borstkanker en het toenemen van eigen kracht en mogelijkheden.

Folders en brochures 

Gratis te bestellen en te downloaden via www.kanker.nl

Vermoeidheid na kanker

Revalideren bij kanker

Websites

www.borstkanker.nl 
Op de website van BVN vind je informatie over vermoeidheid. Hieronder een aantal pagina’s die mogelijk interessant zijn:

www.monitorborstkankerzorg.nl 
De Monitor Borstkankerzorg (een initiatief van BVN) helpt je bij je keuze voor een ziekenhuis.

www.hersenstichting.nl 
Op de website van Hersenstichting lees je onder andere meer over de werking van de hersenen en vind je een overzicht van de verschillende functies van de hersenen.

www.kanker.nl

‘Bewegen en kanker, ja natuurlijk?!’

ZuidWest TV maakte medio mei 2013 de thema-uitzending  ‘Bewegen en kanker, ja natuurlijk?!’ Vanuit de studio werden in een live-uitzending de positieve effecten en het belang van bewegen na(ast) kanker uiteengezet. Een forum met vertegenwoordigers van patiënten en behandelaars waren aanwezig.

Healing from chemo brain ‘gradual’
Interview NBC News met schrijfster Jody Schoger over haar ervaringen met cognitieve problemen na chemotherapie.

www.voedingenkankerinfo.nl 
Informatie en advies van wetenschappers over voeding en kanker. Op de website kun je vragen stellen aan deskundigen.

KWF Kankerbestrijding  
Informatie van KWF Kankerbestrijding over een gezonde levensstijl

Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
Database met gezonde recepten van Wereld Kanker Onderzoek Fonds

www.helpikhebkanker.nl
Website van Care for cancer, voor persoonlijke hulp bij kanker: gesprekspartner en coach tijdens het ziekteproces en daarna.

www.dosomegood.nl
Website van Do Some Good, voor hulp bij duurzame terugkeer naar werk. Op de website vind je onder andere informatie over een online training ‘Vermoeidheid bij kanker’. Hierin wordt aandacht besteed aan cognitieve problemen, onder andere het verbeteren van het werkgeheugen.

www.opademnaborstkanker.nl
Deze website ondersteunt emotioneel herstel na de behandeling van borstkanker en heeft twee doelen: het afnemen van mogelijke klachten als gevolg van borstkanker en het toenemen van eigen kracht en mogelijkheden.

www.oncokompas.nl

Het OncoKompas helpt patiënten om na de behandeling van kanker zelf of met hulp de weg te vinden naar de meest optimale nazorg en revalidatie, afgestemd op de persoonlijke gezondheid en situatie van de patiënt. Het OncoKompas is bedoeld om te herstellen van kanker als de eerste schrik en drukte voorbij is. Dat is vanaf zo’n drie maanden na de behandeling.

www.stichting-ok.nl

Stichting OK (de Stichting voor Overlevers van Kanker) is een organisatie voor mensen die zijn genezen van kanker en voor hun naasten, opgericht door Jeroen Terlingen. Deze stichting verschaft toegankelijke en betrouwbare informatie over de late gevolgen van de behandeling van alle vormen van kanker: lichamelijk, geestelijk, maatschappelijk en sociaal. Terlingen schreef ook het Handboek voor Overlevers.

Nieuwsbrief

Enkele malen per jaar maakt BVN een nieuwsbrief over late gevolgen van borstkanker. De nieuwsbrief ontvang je per e-mail. Aanmelden kan via de website en kost niets. Meld je hier aan.

Eerder verschenen nieuwsbrieven over late gevolgen kun je nalezen in het online archief 

Informatie (ook voor niet-leden)

Borstkankervereniging Nederland

Algemene informatie
ma t/m vrij: 09.00-16.00 uur
Telefoon (030) 291 72 22

Ervaringslijn, één-op-één contact met een ervaringsdeskundige
ma-wo-vrij: 10.00-13.00 uur

Telefoon (030) 291 72 20

Of via de BVN-website: je kunt online een bericht sturen naar de BVN expertgroep Late Gevolgen. Een ervaringsdeskundige van de expertgroep neemt dan contact met je op.

Bronvermelding

Deze informatie is opgesteld in samenwerking met:

  • de ervaringsdeskundigen van de BVN expertgroep Late Gevolgen, waaronder Ineke Wester en Elvira Sabovic.
  • Mirjam Velting, coördinator ledencontact BVN
  • Dr. Sanne Schagen, klinisch neuropsycholoog en onderzoeker bij het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) in Amsterdam

Andere bronnen die zijn geraadpleegd zijn: