Nazorg

Nazorg is een essentieel onderdeel van de individuele patiëntenzorg tijdens en na de behandeling voor borstkanker.

Definitie nazorg bij borstkanker

Het detecteren van nieuwe manifestaties van het behandelde mammacarcinoom of nieuwe daarmee geassocieerde maligniteiten (nacontrole)

  • Voorlichten, begeleiden en ingaan op klachten en symptomen, signaleren van directe of late effecten van ziekte en behandeling en aandacht voor sociale zorg/gevolgen
  • Evaluatie van medisch handelen en de gevolgen daarvan. Het initiatief voor een contactmoment met dit doel kan zowel van de arts als van de (ex-) patiënt uit gaan.

Bron: Richtlijn mammacarcinoom

In een aantal ziekenhuizen krijg je zes tot twaalf weken na je laatste behandeling de mogelijkheid om met de mammacare-verpleegkundige van gedachten te wisselen over hoe het met je is. Lukt het je om je leven op de rails te krijgen, of heb je extra steun nodig? De mammacare-verpleegkundige kan je hiermee helpen. Soms met een tweede gesprek of door je door te verwijzen naar specifieke deskundigen als een psycholoog, geestelijk begeleider, maatschappelijk werker, seksuoloog. Ziekenhuizen hebben vaak goede en praktische nazorg, bijvoorbeeld via een Dienst Begeleiding en Ondersteuning. Voor deze nazorg kun je ook terecht in inloophuizen en in gespecialiseerde instituten. De mammacare-verpleegkundige kan je ook in contact brengen met lotgenoten. Ervaringen uitwisselen kan een hoop rust geven.

Tips bij nazorg

1. Neem zelf de regie: plan zo vroeg mogelijk een gesprek

2. Wat bespreek je zoal?

3. Blijf niet lopen met klachten

4. Nazorg op maat

5. Maak een nazorgplan

6. Sta af en toe stil

7. Vind zelf hulp en hulpverleners

8. Praat met lotgenoten

9. Betrek mensen in je naaste omgeving

10. Praat met je huisarts

Meer weten over deze tips bij nazorg borstkanker? In blad B besteden we er uitgebreid aandacht aan. Lees het artikel hieronder.

Nuttige informatie over nazorg

Nazorg gaat over lichamelijke en psychische ondersteuning | artikel in Blad B19 
Nazorg vanuit patiëntenperspectief | visie van BVN op nazorg
Overzicht online ondersteuning overzicht van keuzehulpen, zelfhulpprogramma's, apps en andere online ondersteuning
Hulpwijzer - hulpmiddelen | een overzicht van leveranciers van hulpmiddelen zoals armkousen
Nazorg bij mannen | dossier voor mannen met borstkanker
Nazorg bij borstreconstructie | nazorgplan na een borstreconstructie
Late gevolgen | dossier over late gevolgen van borstkanker
Angst en onzekerheid | dossier over angst en onzekerheid bij borstkanker
B-force nacontroles en B-force informatie nazorg | Ervaringen van borstkankerpatiënten over nacontroles en (informatie over) nazorg
www.beslissamen.nl hier vind je onder de tab ‘Borstkanker’ een keuzehulp over nazorg
www.kanker.nl | je kunt hier onder andere de Lastmeter vinden
www.kankerwerk.nl | informatie en tips over werk en re-integratie
www.opademnaborstkanker.nl | ondersteunt emotioneel herstel na de behandeling van borstkanker 
www.verwijsgidskanker.nl | overzicht van ondersteunende behandeling en begeleiding bij kanker