Hulpmiddelen (medisch)

Er zijn veel verschillende hulpmiddelen voor mensen met borstkanker te krijgen. Van erkende leveranciers tot particuliere initiatieven. Het verschil in kwaliteit en prijs kan groot zijn. Uit de Bforce vraag ‘wat is jouw ervaring met hulpmiddelen?‘ blijkt ook dat de vergoeding van hulpmiddelen per zorgverzekeraar verschilt en dat er veel onduidelijkheid bestaat over de vergoedingen. 

BVN Standpunt

BVN vindt dat iedereen recht heeft op een goed passend medisch hulpmiddel en dat iedereen een goede keuze moet kunnen maken over de aanschaf van een medisch hulpmiddel

Wat daarin belangrijk is verschilt per persoon. Wij laten meerdere opties zien, ook van mensen die ervoor kiezen om geen prothese te dragen. Dit doen we zodat je een eigen keuze kunt maken. 

 Om een goede keuze te maken vinden wij het belangrijk dat:

  • Er goede, betrouwbare en transparante informatie beschikbaar is over medische hulpmiddelen en de vergoeding daarvan; 
  • Voor iedereen een passend, betaalbaar medisch hulpmiddel (liefst een startpakket) beschikbaar is; 
  • Je de tijd krijgt/neemt om goede informatie in te winnen;
  • Je een bewuste keuze kunt maken;
  • Zorgverleners goed verwijzen naar betrouwbare partijen en adviseren om eerst bij de zorgverzekering te informeren; 
  • Er bij zorgverzekeringen meer keuzevrijheid/ flexibiliteit is in de vergoeding van medische hulpmiddelen.

Wat is een medisch hulpmiddel

Onder medische hulpmiddelen verstaan we borstprothese(s), pruik (haarwerken), armkousen en compressiehulpmiddelen zoals een bijvoorbeeld een hemd. Een medisch hulpmiddel dat je tijdelijk of blijvend draagt, is afgestemd op je persoonlijke aandoening en wensen/eisen en wordt aangemeten door een gespecialiseerde zorgverlener. Deze zorgverlener is gecertificeerd door de ANKO (alleen pruiken) of de SEMH (prothesen, compressiehulpmiddelen en pruiken). Deze certificering geeft aan dat de zorgverlener het vak goed verstaat en de maximale vergoeding bij de zorgverzekering kan declareren.  

Zwemprothesen, mamillaprothesen (maatwerktepelprothesen), prothese bh's, prothese zwemkleding, Toupim, hoeden, petjes, sjaaltjes, mutsjes zijn hulpmiddelen die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering. Bij sommige aanvullende verzekeringen is een (gedeeltelijke) vergoeding voor deze hulpmiddelen wel mogelijk.

Expertgroep Hulpmiddelen van BVN

De Expertgroep Hulpmiddelen signaleert knelpunten die mensen met borstkanker ervaren. Zo kunnen we input leveren vanuit patiëntenperspectief als we aan tafel zitten bij de zorgverzekeraars, SEMH en ANKO. 

Meer over medische hulpmiddelen, de vergoeding en tips bij hulpmiddelen >>

Laatste update: mei 2018